mpo228 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Ново заседање одборника

уторак 28. јун 2016.

У наставку активности новог сазива локалног парламента, за петак, 1.јул,  заказана је седница СО за коју је предвиђено доношење неколико одлука од значаја за функционисање и даље конституисање органа управљања. На дневном реду је  Одлука о измени Одлуке о Општинској управи општине Велика Плана, Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Велика Плана, Одлука о образовању Савета за безбедност општине Велика Плана.

Пред одборницима је и предлог кандидата за избор председника и чланова сталних радних тела Скупштине општине Велика Плана, као и доношење Решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Велика Плана од 22.04.2016. године. Осмом тачком предвиђено је доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Великој Плани. Дневним редом су предвиђена и одборничка питања.