ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НА ТРОПСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА

Снабдевање водом на подручју општине Велика Плана функционише током лета без проблема, са повременим, мањим хаваријама. Реконструисано више од десет километара дотрајале водоводне мреже. Од маја управљање водоводом у Радовању поверено ЈКП „Милош Митровић“.

Пред наступајућу летњу сезону Општински штаб за ванредне ситуације наложио је ЈКП „Милош Митровић“ да изврши неопходне припреме и проверу система у случају да најављене тропске температуре изазову ванредну ситуацију услед повећане потрошње и могућих хаварија већих размера.

- Анализом је обухваћена цела територија општине Велика Плана тамо где имамо изграђену водоводну мрежу и где се вода дистрибуира корисницима, осим села где не вршимо тренутно снабдевање грађана водом за пиће. Имамо три изворишта - Ливаде, Трновче и од ове године одлуком Скупштине преузели смо снабдевање и одржавање система водоснабдевања Радовања и Купусине са изворишта у Баничини. Тренутни капацитети које имамо на извориштима задовољавају потребе у овим условима, али на високим температурама, због веће потрошње спремни смо да обезбедимо додатне количине и дистрибуцију из цистерни. Вода коју дистрибуирамо одговара параметрима који су прописани, сваког месеца се врши контрола, наши капацитети могу да одговоре и већој потрошњи воде у летњем периоду. У могућности смо да обезбедимо много већу количину воде, али она у том случају не би могла да задовољи критеријуме, одговарала би техничкој води. Ако дође до веће потрошње грађане бисмо обавестили о начинину испоруке воде и наравно, квалитету воде и мерама које морају да предузму ако се не би задовољили параметри неопходни за коришћеље воде за пиће – рекао је овим поводом Владан Радосављевић, директор ЈКП „Милош Митровић“.

Велики део наше општине, Крњево, Трновче, Милошевац и Лозовик се снабдева водом из сопствених извора, а о квалитету и исправности воде брину сами грађани који користе воду из сопствених бушотина. Извори које смо раније користили, Точак, Покајницу и сличне алтернативне бунаре за колективну потрошњу, комуналци нису у обавези да контролишу. Повремо се уради анализу квалитета воде у Покајници и у том тренутку када се контролише углавном су резултати задовољавајући, док Точак нема задовољавајуће критеријуме. Има недозвољене количине нитрата због септичких јама и примене хемијских препарата за заштиту биљака који загађују извориште, таква вода никако не би смела да се користи за пиће.

ЦИСТЕРНЕ У ПРИПРАВНОСТИ

- Ако би дошло до веће потрошње и било каквог ограничавајућег услова за дистрибуцију воде, ми можемо уредно снабдевање да обезбедимо путем цистерни. Нису нам кпацитети толико велики, једна цистерна има 7 кубика, резервоари су од по кубика. У претходном периоду када смо имали проблем са квалитетом и дистрибуцијом воде такве резервоаре смо постављали на доставна возила и на одређеним пунктовима испоручивали воду грађанима – наговештава могућности уредног водоснабдевања уколико повећана потрошња воде у летњем периоду угози редовну испоруку, уз напомену да наше извориште није угрожено по квалитету воде.

- Квлаитет је угрожен једино приликом већих хаварија и поплава као прошле године. У случају да је угрожено водоснабдевање користили би извориште у Радовању, вода је исправна, задовољава критеријуме по свим основама, количине су довољне. Хаварије су често присутне, нису тако великих размера да угрожавају снабдевање већег дела насеља јер смо доста радили у претходном периоду на уградњи секцијских вентила, тако да кварови на једном делу мреже не условљавају искључење целог насеља.

Радови се настављају на мрежи, има доста тога што треба да се уради и садашње активности се виде кроз ископане улице и екипе које се сусрећи на бројним локацијама у широј зони града.

- Све су то активности које су усмерене ка решавању техничких ствари око водоводне мреже и замени дотрајалих инсталација и уградњи секцијских вентила како бисмо омогућили квалитетније управљање системом. Дотрајла водоводна мрежа доводи до хаварија, а свака већа хаварија представља губитак воде за нас, због чега морамо што пре да отклонимо кварове и елиминишемо оштећења која нас могу изненадити – каже Владан Радосављевић уз подсећање да ће ситуација бити мање комплексна, потпуно извесна и без већих проблема, када се буде завршила фабрика воде у Трновчу.

ФАБРИКА ВОДЕ

- Више од годину дана говоримо да користимо средства ЕУ за изградњу фабрике воде у Трновчу и реконструкцију водоводне мреже. Радови се реализују, фабрика се гради, уз све то сегменти рекоснтрукције водоводне мреже су обављени, неки се још обављају. Активности су у замаху, доста тога је отклоњено, предстоји завршетак целина које су започете. Све је обухваћено пројектом ЕУ. Имаћемо и након тога доста цевовода који треба да се реконструише, али средствима локалне смоуправе, можда путем донација, кредитних аранжмана и суинвеститора можемо у целости да реализујемо пројекат. Имамо и даље потребу за значајним инвестицијама на реконструкцији прилично старе мреже у Великој Плани.

Урађено је током досадашњих активности око 10 километара мреже, остаје да се замени 12-15 километара челичних и азбестних цеви. Постављају се полиетиленске цеви, али и оне имају свој век, тако да ће и у наредном периоду бити неопходно да се врше реконструкције и интервенције, истиче директор Комуналног предузећа, наглашавајући да се анализа воде за пиће врши редовно, у законски предвиђеном року, на различитим локацијама, посебно у образовно васпитним и здравственим установама.

-   Имамо обавезу да потпишемо уговор са овлашћеним кућама које су регистроване да врше анализу воде за пиће. Наш уговор се реализује преко Завода за заштиту здравља Пожаревац. На 15 дана вршимо контролу, а према конзумном подручју одређује се колико узорака да узмемо са наше територије. Од ове године под нашом ингеренцијом је водовод у Радовању, што нас обавезује да вршимо редовну контролу воде са овог изворишта. Обавеза је да се узме узорак сирове воде на изворишту, пречишћена вода и вода на територији Плане. Често су то школске и јавне установе, чесме у насељима, оно што је доступно већем броју коирисника. Никад се не узима на истом месту. Одаберемо пет локација у граду одакле узимамо узорке за контролу. Трудимо се да то буде комплетно територијално покривено – прва, друга и трећа МЗ – коментарише начин контроле воде дирекор ЈКП „Милош Митровић“.