12. седница СО: Општина преузела Ветеринарску станицу, одређене цене такси превоза!

петак 28. април 2017.

На данашњој седници СО Велика Плана, којом је председавао  председник Скупштине Ненад Перић, одборници су донели низ одлука којима се уређује комунална делатност, стварају предуслови за ширење индустријске зоне, прецизира програм унапређења пољопривреде и руралног развоја општине и расписује референдум за завођење самодоприноса у МЗ Ново Село.

Како се очекивало након најава крајем прошле године, одлуком локалног парламента о преузимању 70 одсто власништва Ветеринарске станице створили су се услови да се овом трансакцијом обављају квалитетније услуге зоохигијене. Први покушај приватизације станице није успео, па је Влада Србије посебним закључком донела одлуку да се служба уступи на управљање општини.

Начелник општинске управе Горан Тасић истакао је у образложењу предлога одлуке да је преузимање станице значајно из више разлога, посебно због могућности да општина као основач може да приступи изради програма свеобухватне зоохигијенске заштите. Из општинског буџета се издвајају велика средства за плаћање штете због уједа паса луталица, што ће овом власничком трансформацијом моћи ефикасније да се реши.

-  Захваљујући одлуци Владе добили смо у власништво 70 посто капитала Ветеринарске станице, више пута смо истицали проблеме које имамо у области зоохигијене, сада имамо могућност да унапредимо и уредимо ову област. Смањиће се издвајања за стручне службе којима поверавамо послове збрињавања паса луталица, а како нећемо имати додатна средства за плате запослених, можемо да подигнемо ниво услуга ове службе – истакао је председник општине Игор Матковић.

Директорка установе Марина Павловић потврдила је овом приликом важност одлуке уз констатацију да је служба Ветеринарске станице прошлу годину завршила са позитивним пословањем, да није било отпуштања радника и да општина ни убудуће неће морати да издваја средства из буџета за њено пословање.

Такси услуге

Одборници су се сагласили и са предлогом одлуке о утврђивању цена такси превоза на подручју општине чиме се, како је речено у образложењу, уводи ред у овој области услуга према грађанима.

Опозициони одборник Александар Томовић (ДС) је прокоментарисао одлуку констатацијом да ову област треба уредити, али да је пре предлагања решења требало консултовати таксисте. Сматра да у надлежности општине не би требало да буде одређивање цена такси услуга, већ завођење реда у вршењу услуга, тим пре што није дефинисан максимални број такси возила у општини. Нагласио је да у области такси превоза влада хаотично стање јер, фигуративно речено, има такси превозника који, примера ради имају осам возила и осам пријављених возача, док  има и оних који на 12 возила немају ни једног пријављеног возача, а да нико не санкционише њихов рад на црно. Оваква ситуација оне који раде поштено доводи у неповољан положај, а штету трпи и општински буџет.

Председник општине Игор Матковић је рекао да је одлука о ценама такси услуга само први корак да се у овој области уведе ред, да је струка консултована и да су цене предложене на основу параметара у суседним општинама.

Паркинг сервис

Полемику и дужу расправу међу одборницима изазвала је одлука о управљању јавним паркиралиштима на територији општине. Након ступања на снагу ове одлуке, донеће се Правилник о управљању јавним паркиралиштима којим ће се ближе уредити зоне паркирања, дозвољено време паркирања у тим зонама, начин наплате накнаде за коришћење на јавним паркиралиштима, ближе уређење општих, посебних, привремених и повреминих паркиралишта, одређивање прве, друге и треће зоне паркирања као и сва остала питања која су од значаја за спровођење ове одлуке.

Цене паркирања, у зависности од зона паркирања ближе ће се уредити ценовником на који сагласност даје Скупштина општине Велика Плана. Обављање ових послова биће поверено ЈКП Милош Митровић. Како је образложио начелник уопштинске управе Горан Тасић циљ је да се уведе ред у овој области, да се сузбије непрописно паркирање и да се повећа безбедност саобраћаја.

Александар Томовић (ДС) је истакао да у граду нема довољно уређених места за паркирање, тако да увођење наплате паркирања не би било економски исплативо. Он сматра да би наплата паркирања била оправдана до 16 часова, када у центру града постоји саобраћајна гужва, а да би након тога то било економски неоправдано.

Одборник СНС Велибор Станојловић је истакао у прилог чињеници да је неопходно уредити и ову област комуналног деловања тим пре што је Велика Плана једна од ретких општина у Србији која није решила питање наплате паркирања, да је ово само први корак у уређењу ове проблематике. Све остало ће бити договорено касније. Пронаћи ће се најбоље решење за грађане и општи интерес.

-Сад се паркира где год ко хоће. Поједини људи су просто заузели нека паркинг места у центру града, па грађани који долазе у град да заврше неке неопходне послове немају где да се паркирају – рекао је Станојловић.

Нове цене такси превоза

Цена старт тарифе дневне вожње – радни дан (06-22 h ) износи 40 динара. Цена по пређеном километру дневне вожње – радни дан (06-22) износи 60 динара. Цена почетне старт тарифе ноћне вожње – радни дан (22-06) износи 40 динара.Цена по пређеном километру ноћне вожње – радни дан (22-06) износи 70 динара.

Цена старт тарифе дневне вожње – државни празник (06-22 h) износи 50 динара.Цена по пређеном километру дневне вожње –државни празник (06-22 ) износи 70 динара. Цена старт тарифе ноћне вожње – државни празник (22-06 ) износи 60 динара. Цена по пређеном километру у режиму ноћне вожње – државни празник (22-06) износи 70 динара.Цена чекања такси возила по једном сату износи 400 динара за време радних дана у дневној и ноћној тарифи. Цена чекања такси возила по једном сату износи 500 динара за време државних празника  у дневној и ноћној тарифи.

Јавни сектор

У оквиру тачке која се односила на измену одлуке о броју стално запослених у јавном сектору за 2015. годину донета је одлука да се број стално запослених у ЈКП Милош Митровић са 138 смањи на 136, а да се број запослених у Градској топлани са 8 повећа на 10, тако да укупан број запослених који плате примају из општинског буџета остаје исти.

До ове измене је дошло из разлога што је Градска топлана преузела обављање одређених послова у оквиру одржавања гасоводне мреже. Председник општине Игор Матковић је рекао да је то у општем интересу, јер се на овај начин стварају услови да Градска топлана гас набавља по нешто нижој цени.

По мишљењу Гордане Танасијевић, одборнице са листе ГГ „За наш град и наша села“ није логично да се број запослених повећава у Градској топлани, осим ако та места нису неком одређеном намењена, а да се смањује у ЈКП „Милош Митровић“ које ће данашњом одлуком о увођењу паркинг службе имати потребе за новим радницима.   

Локални парламент је усвојио извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и програм спровођења развоја привредне гране којом се бави већина становништва  у овој години. Миодраг Шкорић је подсетио да је за ту намену у буџету општине издвојено 8,5 милиона динара.

Индустријска зона

Програм прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Велика Плана, као и Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Велика Плана односи се на стварање предуслова за довођење страних инвеститора и ширење индустријске зоне.

-  Наставили смо прошле године зацртани пут. Можемо потенцијалним улагачима да понудимо три хектара земљишта, на сву срећу има их, долазе у Велику Плану и траже могућност да овде отпочну бизнис. Данас отварамо живинску кланицу, на јесен млекару. Уредили смо саобраћајну структуру у индустријској зони, настављамо откуп земљишта. Успоравају нас имовинско правни односи, али ове одлуке управо омогућавају да се у тој области све спроведе у складу са законом и најбоље по напредак и развој локалне самоуправе – рекао је Игор Матковић.

На захтев Савета Месне заједнице Ново Село, Скупштина општине дала је сагласност за расписивање референдума у Новом Селу о увођењу самодоприноса. Притом су одборници СПС Живорад Марјановић и Светомир Тирнанић истакли потребу да се трајније реши проблем финансирања и рада месних заједница с обзиром на чињеницу да је без прихода по овом основу остало неколико месних заједница.  

-  Општина не одлучује о завођењу месног самодоприноса, искључиво је право месних заједница да донесу ту одлуку, у то се ми нећемо мешати. Ми им само омогућавамо да оно што су замислили спроведу у дело. Видели смо да у Марковцу, да ли због неспособности руководства, или из неких других разлога, референдум није успео, видећомо како ће бити у Новом Селу – рекао је Матковић и додао да је део новца изостао по овом основу надокнађен ефикаснијим радом општинских служби и кроз донације Владе.

- Ефикаснијом наплатом приходи од пореза су увећани за 10 милиона, захваљујући доброј сарадњи са министарствима прошли су нам сви пројекти на конкурсима, од Владе Републике Србије добили смо од децембра до данас  50 милиона додатних средстава, на тај начин ћемо наставити да се боримо да пружамо једнаке услове свим грађанима. До краја године наћи чемо начина да се одређеним одлукама порез убран на територији неке месне заједнице врати тим грађанима и утроши за њихове заједничке потребе.