Ново заседање одборника заказано за петак!

 уторак 25. април 2017.

Председник СО Велика Плана, Ненад Перић, заказао је за петак, 28. април, 12. редовну седницу Скупштине. Пред одборницима је 17 тачака укључујући и одборничка питања.

Разматраће се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Велика Плана за 2017. годину, Одлука о прихватању преноса удела у Привредном друштву Ветеринарска станица Велика Плана, предлог Одлуке о усклађивању одлука којима су прописане прекршајне одредбе са Законом о прекршајима као и Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Велика Плана и управљању јавним паркиралиштима на територији општине. Једна од тачака је доношење Одлуке о измени Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему општине Велика Плана за 2015. годину,  Програм прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Велика Плана, као и Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Велика Плана.

На Скупштини заказаној за петак  одборници ће разматрати програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2017. годину, као и предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Село, и расписивање референдума ради изјашњавања грађана ове месне заједнице за завођење самодоприноса. Одборници ће се изјаснити и о предлогу Решења о допуни Решења о образовању и именовању председника и чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач Oпштина Велика Плана.