Поштари остају без посла?!

петак 21. април 2017.

Последњих месеци држава све гласније упућује поруке пензионерима да одустану од поштара и пензије почну да примају преко текућих рачуна. Ниједан пропис у Србији, међутим, најстарије грађане, баш као ни раднике, не обавезује да до свог новца долазе преко банака. И међу запосленима све је више оних који би своју плату радије видели у коверти, а не на рачуну. Тако би избегли банкарске трошкове који годишње износе најмање 1.200 динара.

Запослени су већ заборавили благајне и редове пред вратима када "крене" плата. Готовинске исплате су још "живе" само код послодаваца који не плаћају порезе и доприносе на пун износ плате, па тако избегавају порезнике. Легална, прописно опорезована, плата "на руке" изашла је из моде, али не и из закона. Законом о раду није прописан начин исплате зараде, односно није прописано да се зарада мора уплатити на текући рачун запосленог, речено је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Ако би се у догледно време сви пензионери одлућили за преузимање пензија преко текућег рачуна, поставља се питање шта са поштарима, коме ће носити пошту, још је компликованије одгонетнути како ће остарели грађани одлазити до шалтера и преузимали новац у банкама и на банкоматима, колико ће бити стресно за њих да прихватају нове науке и технологије и да организују армију помоћника да би дошли до пензије за коју су портрошили цео радни век.