Обиман дневни рад на првом овогодишњем заседању локалног парламента

уторак 14. фебруар 2017.

За среду, 22. фебруар, заказана је 11. седница СО Велика Плана. Бројна су питања којима ће се локални парламент бавити на првом овогодишњем заседању.

Као прва тачка дневног реда пред одборницима ће бити одлука  о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Велика Плана за 2016. годину. Следи резматрање одлука  о о кредитном задуживању општине, о измени и допуни Одлуке о Општинској управи, о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, о измени Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему општине за 2015. годину, о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Велика Плана и огласа о јавном конкурсу за именовање директора, о управљању пијацама на територији општине, о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Милош Митровић, као и утврђивање Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Село.

Разматраће се и Локални акциони план  запошљавања  за 2017. годину, каои решења о  давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'', број 231 од 10.02. ове године,  о давању сагласности на Програм пословања поменутог предузећа  за 2017. годину за коришћење субвенција буџета општине као и  о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута поменутог предузећа,  о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање ''Морава''  за текућу годину за коришћење субвенција буџета општине, о усвајању извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације, о давању претходне сагласности да ново пословно име удружења  садржи назив ''Велика Плана'', о образовању и именовању председника и чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Велика Плана,  о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Милош Митровић'', број 177/1 од 30. јануара,  о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена инжењерских услуга коју је донео Надзорни одбор ЈКП ''Милош Митровић'' и о давању сагласности на Одлуке о утврђивању цена за израду планске и урбанистичко-техничке документације, као и о утврђивању цена услуга управљања јавним путевима.

У обимном дневном реду је и допуна Програма развоја и унапређења туризма на територији општине Велика Плана и план расхода за 2017. годину, годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације и Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за текућу годину.

Почетак седнице заказан је за 9 часова, у сали Дома омладине.