Подржан ребаланс буџета

понедељак 26. децембар 2016.

Двадесет девет од тридесет троје присутних одборника гласало је на данашњој седници СО Велика Плана за буџет за 2016. годину који је утврђен у износу од 1 231 775 000 динара. Како је саопштила начелница Буџетске службе, Драгана Исаиловић, исти је увећан за 2,442 милиона динара, као резултат повећања трансферних средстава за 4,270 милиона и смањења сопствених извора буџетских корисника за 1,835 милиона динара.

На деветом заседању локалног парламента, након образложења Драгољуба Живковића, начелника Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, зелено светло дато је на допуну Програма прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине, а за потребе формирања водоизворишта у Трновчу. Такође, подржана је и допуна Програма о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, којом су створени услови да власник бесправно изграђеног објекта на парцели у Марковцу део земљишта узме под закуп а део откупи по тржишној цени.

Сагласност је, већином гласова, дата и на допуну Програма пословања Топлане Плана, којој је на име субвенција, из општинске касе за измирење репрограма дуга према Србијагасу, одобрено пола милиона динара.

Како је саопштио председник Скупштине, Ненад Перић, одборници владајуће већине одрекли су се дневница са данашње седнице у корист штићеника Центра за породични смештај деце у Милошевцу и особа са инвалидитетом, за куповину новогодишњих пакетића.