Усвојен буџет за 2017.

субота 17. децембар 2016.

Буџет општине Велика Плана за 2017. годину утврђен је у износу од 1.102.875.000 динара. Структуру планираних прихода чине приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у висини од 1.071.425.000 динара, пренета средства из претходне године 6.450.000 и примања од задуживања код пословних банака у вредности од  25 милиона.

Овако дефинисан најважнији једногодишњи акт локалне самоуправе подржало је 30 од 34 присутна одборника на 8. седници СО Велика Плана, након скоро двосатне „дискусије“ којој је претходило образложење начелнице буџетске службе, Драгане Исаиловић.

Према изнетом, део јавних прихода (у којима највеће учешће имају порези на зараде и трансферна средства),у износу од 433.196.000 динара распоређује се за финансирање потреба грађана у области образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите (општински ниво), здравствене заштите и друштвене бриге о деци.

За основно образовање, у оквиру финансирање јавних служби, планирано је 98.373.000 динара, средње 33.591.000; за културу (ЦЗК „Масука“, Библиотека „Радоје Домановић“ и ДК „Влада Марјановић“ у Старом Селу за финансирање културних манифестација и дотације културно-уметничким друштвима) 43.463.000; за социјалну заштиту (исплате у складу са одлуком о правима у социјалној заштити, родитељски додатак, регресирање превоза ученика средњих школа и помоћ у натури, Биро за хуманитерну делатност, Црвени крст за редовну делатност, финансирање „Народне кухиње“, Добровољно давалаштво крви, Програм бриге о старима и помоћ у кући,  удружења: Воља за животом, Савез слепих и друго) 65.014.000; за друштвену бригу о деци (дечији вртић) 110.349.000; за физичку културу и туризам (средства се планирају за финансирање Туристичко-спортског центра и дотације спортским клубовима) 73.851.000; за остало образовање (стипендирање кадрова потребних за развој општине и деце погинулих родитеља у ратовима, школовање деце са посебним потребама, награђивање ђака генерације и вуковаца и рад Канцеларије за младе) 10.155.000; за здравствену заштиту (за текуће одржавање опреме и објеката, капитално одржавање и набавку опреме уДому здравља „Доктор Милан Бане Ђорђевић“ и апотеци „Медика“) 8,4 милиона динара.

За спровођење програма у оквиру активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање, планирана су средства у износу од 9 милиона динара.

Део јавних прихода од око 200 милиона распоређен је за финансирање комуналних делатности у оквиру јавних предузећа „Милош Митровић“ и „Морава“ за реализација активности ових предузаћа у оквиру водоснабдевања, управљања отпадним водама, одржавања гробља, управљања саобраћајном инфраструктуром, одржавања путева, уређивања и одржавања зеленила, јавне хигијене.

Кредитно задужење општине у 2017. години планирано је у износу од 25 милиона динара за кредитно задужење из 2016. које ће се реализовати у 2017. години.

Саму пројекцију буџета, с формалне стране, одборник опозиционе ДС, Александар Томовић, оценио је као „добро одрађену“, али, са суштинске, као „списак лепих жеља“. Уз то, поставио је питање потребе „огромних средстава за ЈКП „Милош Митровић“ и 3,5 милиона за набавку робе за ресторан на Морави“. Насупрот његовој констатацији, карактеришући га као наставак добро започете праксе, за скупштинском говорницом смењивали су се представници владајуће СНС, као и њиховог коалиционог партнера, СПС-а.

Помоћник председника општине, Бранко Опачић, изнео је да је отворено 430 нових радних места, што је повећало и приходе од пореза на зараде, и да је интересовање инвеститора да улажу на подручју наше општине велико, али да због недостатка земљишта не може још увек да се реализује сарадња.

Душица Јовановић (СНС), навела је да је рад Треће МЗ угрожен због опструкције чланова Савета, који су чланови ДСС-а, и да је „да не би делила одговорност за њихов нерад, поднела оставку на место члана". Поздрављајући политику улагања значајних средстава у развој спорта, Драгутин Пашић (СНС), поновио је податак да је спортским клубовима опредељено 29,5 милиона динара, плус милион и по за одржавање спортске инфраструктуре, и да ће, пошто су сви дугови регулисани, све у планиране намене и отићи. Истом тематиком позабавио се и Зоран Павловић (СНС), уз констатацију да је у појединим клубовима затечено катастрофално стање и предлог да се на нивоу општине формира комисија са задатком да контролише како клубови троше новац који добијају. Уз то, указао је на потребу „израде озбиљног пројекта за развој туризма на подручју општине“. Бојан Микић (СНС), истакао је задовољство резултатима који су постигнути и предлогом буџета, уз напомену да је за асфалтирање предвиђено 40 милиона и још 12 за пресвлачење. Велибор Станојловић (СНС), пренео је да ће Електродистрибуција, предузеће у којем ради, у овој години издвојити 200 милиона динара за реконструкцију нисконапонске дистрибутивне мреже у Великој Плани. Бојан Савић (СНС), запослен у Комуналном, између осталог најавио је набавку нове цистерне за воду, машине за подбушивање, грејдера и ваљка, а све у циљу што рентабилнијег извођења радова, док је Ненад Перић (СНС) указао на потребу изналажења алтернативних извора финансирања кроз пројекте усмерене ка фондовима ЕУ или министарствима. Светомир Тирнанић јавно је подржао испред СПС-а буџет јер договорно одражава равномеран развој целе општине, док се Радомир Ускоковић (ДСС) заложио за издвајање посебних срестава за борбу против наркоманије код деце школског узраста.

Кроз неколико обраћања присутнима, Игор Матковић, председник општине, констатовао је да „резултати говоре у прилог да је у претходних петнаест месеци урађено више него у последњих десет година“ и да нема бојазни да ће и у наредној години бити вођена иста политика.

Поред одлуке о буџету, на дневном реду осмог заседања локалног парламента нашле су се и локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у делу који се односи на посебну групу обвезника утврђених законом код којих се комунална такса може утврдити у износу до десет просечних зарада на нивоу општине. Код обвезника који обављају делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине дуванским производима, производње цемента, пружања мобилних и телефонских услуга и електропривреде, увећање је предвиђено са 321.000 динара на 420.000 динара на годишњем нивоу и то у зависности од зоне где се пословни простор налази па сразмерно умањење у односу на зону. Код обвезника који обављају делатност производње и трговине нафтом и дериватима нафте увећање је предвиђено са 110.000 на годишњем нивоу у првој зони на 150.000 динара, са сразмерним умањењем у зависности од зоне пословног простора. Код обвезника који обављају делатност казина, коцкарница и коцкарских услуга предложено је повећање са 90.000 динара на 180.000 динара на годиишњем нивоу, као и увођење критеријума зоне где се дата делатност обавља.

Овом приликом, дато је и зелено светло одлуци о изради Плана детаљне регулације потеса Марјановићи“ у Великој Плани, као и усаглашавањима Статута ТСЦ-а.