Конкурс за општинске стипендије

уторак 13. децембар 2016.

Општинска управа расписала је конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима са територије општине Велика Плана за школску 2016/17. годину. Право да конкуришу имају студенти основних и мастер студија и надарени ученици средњих школа са местом пребивалишта на територији општине Велика Плана.

Стипендије ће се доделити за пет надарених ученика средњих школа, 20 надарених студената основних и мастер студија и 25 осталих студента основних и мастер студија.

Пријаве на конкурс могу се доставити закључно са 27. 12. 2016. године.

Пријаве са одговарајућим документима достављају се непосредно на писарници Општинске управе Општине Велика Плана или препоручено поштом на адресу : ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА, са назнаком ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ, улица Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана. 

Све информације у вези са расписаним конкурсом као и обавештење о потребној документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс, могу се добити у општини Велика Плана, канцеларија број 2, или на телефон 026 - 514 - 011, особа за контакт - Јованка Милошевић.