Шири обухват порезника

среда 30. новембар 2016.

Одборници СО Велика Плана на последњој седници Скупштине усвојили су сет пореских одлука о опорезивању имовине за 2017. годину као и допуну Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велика Плана којима се очекује ефикасније пуњење буџетске касе у наредномн периоду.

И са овим изменама порези на имовину остају најнижи у окружењу, истиче председник Скупштине, Ненад Перић, уз тврдњу да ће се бољом наплатом пореза  и ширењем обухвата порезника анулирати минус који настаје смањењем прилива трансферних средстава из Републике по основу умањења пореза на плате са 80 на 74 процента.

По тврђењу руководства општине, Велика Плана се налази у кругу локалних самоуправа које имају најниже пореске стопе на имовину. Закон дозвољава стопу опорезивања од 0,40 одсто у односу на процењену вредност имовине, док је примењена пореска стопа за пореске обвезнике у општини Велика Плана 0,25 одсто и у наредној години остаће непромењена.

- Поставља се питање како ће локалне самоуправе формирати буџете за наредну годину након одлуке Скупштине Србије о умањењу трансферних средстава са 80 на 74 одсто из пореза на личне дохотке, и најављених преношења надлежности на локалне самоуправе уз непознаницу да ли ће то преношење надлежности да прати преношење средстава. Упркос овим променама буџет наше општине биће стабилан у великој мери због одлуке да ширимо обухват пореских обвезника и идемо ка томе да сви они који поседују неку имовину заиста и плаћају порез – образложио је Перић након седнице Скупштине предлоге одлука са којима су се сагласили одборници, укључујући и добар део опозиције.

- Базу податата за разрезивање пореза пореско одељење општинске управе општине Велика Плана црпи из катастра где се сада налази обједињена књига непокретности. Има случајева да код наслеђивања није спроведен поступак наслеђивања, што значи да онај ко користи имовину не плаћа порез. Има доста нелегало изграђених објеката који такође нису поредмет опорезивања, има и сутуација да су људи добили дозволу да изграде сто квадрата, а изградили 300. У току је поступак легализације нелегално изграђених објеката, сматрамо да ће се обухват проширити и да ће се на тај начин повећати прилив средстава који се убира порезом. У овом тренутку још нема потребе да Општина Велика Плана прибегава повећању те стопе – рекао је Ненад Перић .

Скупштина општине Велика Плана у складу са одредбама Закона о порезима на имовину донела је Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велика Плана. Наведеном одлуком целокупна територија општине Велика Плана за потребе утврђивања пореза на имовину подељена је у дванаест зона од којих је прва дефинисана као зона са највећим степеном опремљености. Приликом дефинисања обухвата зона узети су у обзир критеријуми утврђени законом као и подела општине Велика Плана дефинисана најважнијим планским актима донетим од стране надлежних органа општине.

У оквиру ове одлуке установљена је нова зону 4А унутар постојећих  12 зона. Новој зони припадају одређене катастарске парцеле које су припадле зони 4, обухвата један део Велике Плане у потезу Гложа, део Ђураковца, Велико Орашје, центар Лозовика и центар Марковца, формирана је у односу на степен комуналне опремљености имовине која се налази у њој.

-   С обзиром на то да смо у великој мери изградили индустријску зону Север, опремили је трафостаницама, системима за пречишћавања воде, саобраћајницама, регулационом станицом за гас, довели воду, струју омогућили смо одвијање промета. Како локална самоуправа има намеру да купује земљиште ради економског оснаживања општине и бољу понуду инвеститорима овом одлуком стекли су се услови да шири радну зону. На претходним седницама многим актима смо омогућили да поступак буде правно заснован. Нисмо хтели да формирамо ту зону све док нисмо били спремни да у њој купујемо земљу. Није у реду да опорезујете зону порезом ако неки власник парцеле нема коме да је прода.С обзиром на то да сада има купаца, да се у том својству појављује општина, расположени смо да све парцеле купимо. Изражавам задовољство што је и опозиција увидела ову могућност и сагласила се већином гласова са предлогом нових зона – коментарисао је суштину предложеног сета пореских одлука председник Скупштине изражавајући наду да ће се обухват порезника повећати након завршеног пописа објеката у Великој Плани уз најаву пописа  по осталим насељеним местима како би се коплетно обрадио терен.

- Разумевањем републичке владе и залагањем наших људи у општинској управи и председника општине, Игора Матковића, добили смо дадатна средства из буџета Републике, а очекивани мањак од 22 милиона у буџету због умањења трансфера биће ублажен за шест милиона с обзиром на то да је у овој години 431 радник више запослен у односу на прошлу. Вероватно је у прилог томе ишла и пресија од стране државе да се пријављују радници на црно, као и одређени број новозапослених тако да се повећава и по том основу износ средстава који се убира из пореза на зараде. По том основу очигледно нећемо имати мање пара у буџету за наредну годину. Буџет је избаласинар, надамо се да ће притом имати развојну црту – наговестио је Перић могућу пројекцију буџета која ће бити извесна средином месеца.

- Имали смо ових дана Скупштину СКГО на којој је говорио министар Вујовић, чекамо дефинитивна упутства од министарства финансија које још увек усаглашава ставове са ММФ, Светском банком и осталим кредиторима који финансирају буџет Србије.  Можемо да кажемо да ћемо сигурно испоштовати рок до 24. децембра, а до средине децембра имати коначну верзију нашег документа. Надамо се да ће буџет за наредну годину бити на нивоу прошлогодишњег, ако не још и већи.