Нове одлуке локалног парламента

 среда 30. новембар 2016.

У присуству 36 одборника одржана је седма седница локалног парламента. 

Скупштина општине Велика Плана донела је Одлуку о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих врста непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину. Наведеном одлуком за свих седам врста непокретности (грађевинко, пољопривредно и шумско земљиште, станови, куће за становање, пословне зграде и гараже и гаражна места)утврђена је цена м2 у свих дванаест зона на територији општине.

Изгласана је и Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге, а који се утврђују у зависности од зоне у којој се налази непокретност која је предмет утврђивања обавезе плаћања пореза и они износе од 1,00  за непокретности у ПРВОЈ зони као зони са највећим степеном опремљености, до 0,25 за непокретности у  ДВАНАЕСТОЈ зони.

Такође, зелено светло дато је и на измене и допуне Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велика Плана.

Локални парламент изгласао је и променеу Одлуке о оснивању Туристичко спортског центра, а у домену делатности којом се ова јавна установа бави.

Због усаглашавања са законом, донета је и Одлука о престанку рада општинског Фонда за развој пољопривреде, а сва права и обавезе Фонда преузима Општинска управа почев од 1. децембра.

На данашњој седници СО, подржане су и одлуке о изменама статута ЈКП ''Милош Митровић'', ЈКП ''Градска топлана'' и ПУ ''Дечје царство".

Непосредно по отварању заседања, председник Скупштине, Ненад Перић, обавестио је присутне да је одборник Јединствене Србије, Драган Максимовић, иступио из Одборничке групе СПС-ЈС, и приступио ОГ СНС-а.