Хотел или старачки дом

среда 16. новембар 2016.

Хотел "Плана" у Великој Плани купила је "Обнова петрол" из Сараораца за 25 милиона динара. У надметању су учествовала два понуђача, хотел је продат по почетној цени и остаје још да буде уплаћен излицитирани износ и потписан уговор како би нови власник ушао у посед.

Осим хотела у Старом Селу, купац добија и припадајуће околно земљиште, покривени базен, ловачку кућу, спортска игралишта, објекте инфраструктуре, као и покретну имовину. Последњи неуспели покушај продаје био је у августу, али је цена тада била око 122 милиона динара.

Од промене власника имовине стечајног дужника нада се наплати потраживања више од стотину поверилаца - радника, пословних партнера и институција, којима се дугује за плате, услуге и неизмирене обавезе. По незваничним информацијама хотел је купљен са намером да буде претворен у старачки дом, док би локалној самоуправи више одговарало да се обнови здање и поново користи као угоститељски објекат због недостатка смештајних капацитета у покушају да се овај крај туристички развија и представи гостима као место идеално за конгресни и спортски туризам.