ЈП Плана се гаси, комплетирано Општинско веће

уторак 15. новембар 2016.

Што због обимног дневног реда, што због бројних полемика, данашња седница локалног парламента потрајала је више сати. Присуствовало јој је 35 одборника, а услед одсуства председника Скупштине, Ненада Перића, њоме је руководио заменик Драгутин Пашић.

До прве расправе дошло је већ код тачке која се односила на доношење одлуке о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Велика Плана, а по презентовању овог документа од стране Јована Степановића, лица ангажованог у ову сврху. Одборник Демократске странке, Александар Томовић, у својим наводима изнео је бројне техничке али  и суштинске недостатке саме студије, позивајући на њено повлачење из разматрања до отклањања истих, али, након образложења да ће корекције свакако уследити, већином гласова овај документ је усвојен.

Сет тачака дневног реда директно је био повезан са гашењем ЈП за планирање и изградњу „Плана“, а с тим у вези и одлуке којима се стварају претпоставке да ЈКП „Милош Митровић“ послује по измењеном статусу.

Управо информација да све надлежности овог индиректног корисника буџетских средстава, као и запослени, прелазе у окриље ЈКП „Милош Митровић“, а да следи сагледавање и анализа делатности Комуналног и планирање нове организације унутар њега уз накнадну одлуку да ли ће бити потребно да се формира ново јавно предузеће – за скупштинску говорницу довеле се најпре Томовића са констатацијом да се предоченим „маневрима“ покушава изиграти закон, а потом и председника Општине, Игора Матковића, са опаском да се има ко старати о спровођењу одлуке и функционисању новонастале целине при постојећем јавном предузећу.

 Зоран Ивковић, коме овом одлуком 30. новембра фактички престаје мандат вршиоца дужности директора, сматрао је за сходно да се још једном помене шта је све урађено претходних месеци а било је у надлежности овог предузећа, и да напомене да је био заговорник идеје да се одмах пређе на формирање новог јавног предузећа које би пословало на тржишним принципима.

Већином гласова усвојене су одлуке о давању на коришћење пословног простора у оквиру зелене пијаце Комуналном предузећу, о давању на коришћење спортског терена ТСЦ-у, односно преносу сувласничког удела Општине над главним и помоћним фудбалским тереном на поменуту јавну установу, као и о давању на коришћење пословног простора истој.

Доношењем Програма о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине, дата је могућност да се сачини инвентар парцела које су у својини локалне самоуправе, док је одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине ограничен рок за почетак градње на земљишту у јавној својини на три године, а ингеренције о одлучивању по овом питању пренете на Општинско веће.

Зелено светло дато је и на Програм прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Велика Плана а у циљу откупа земљишта у зони Север ради формирања већих парцела за грађевинско земљиште.

Већина од присутних на данашњој, 6. по реду седници СО изгласала је одлуку о расподели добити за 2015. годину ЈКП '' Градска топлана'' утврђеној у износу од 366.785 динара (5% износа иде у буџет, остатак за покриће губитака из претходних година).

Усвојена је Одлука о услугама и правима из области социјалне заштите општине Велика Плана и донете одлуке које се тичу прибављања непокретности у јавну својину општине Велика Плана ( кућа у Марковцу која је дата на коришћење ПУ „Дечје царство" и део Поморавске улице у Великој Плани).

Прошле су и одлуке о изменама у школским одборима ТШ „Никола Тесла“ и Гимназији, усвојене су измене  Решења о образовању и постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације , као и измене Решења о именовању председника и чланова Комисије за преглед урбанистичких планова општине Велика Плана, подржано расписивање референдума у МЗ Марковац и засеоку Пиносава о увођењу самодоприноса. Референдум је заказан за 24,25. и 26.  децембар, а образложење због чега ће поступак изјашњавања грађана за или против самодоприноса трајати три дана лежи у чињеници да је у Марковцу велики број мештана на привременом раду у иностранству и немогућности да сви дођу на гласање истог дана. 

Данас је коначно и Општинско веће допуњено за преостала два упражњена места, а по предлогу председника Општине, Игора Матковића, у ово извршно тело ушли су Душан Јанићијевић из СПС-а, и Дејан Писаревић, из Јединствене Србије. За избор Писаревића гласало је 28, док су Јанићијевића подржала 23 одборника.

Према обавештењу упућеном Скупштини,  ГГ За наш град и наша села данас је  иступила из одборничке групе СНС-а, а ову одлуку образложио је Далибор Тодоровић, по окончању седнице:

- Сходно одговорности коју смо ми преузели, сматрам да ћемо свој програм и визију развитка општине на најбољи начин заштитити као одборници који ће самостално деловати у парламенту. Оно што сматрамо да није исправно нећемо подржавати, оно што је у интересу грађана свакако хоћемо – казао је Тодоровић.

На основу данашњег гласања дало се приметити да су још увек сагласни са предложеним одлукама владајуће већине.