Продат Хотел Плана

четвртак 10. новембар 2016.

Хотел Плана са припадајућом покретном и непокретном имовином продат је на данашњој поновљеној аукцији предузећу Обнова петрол из Сараораца. Прецизнију информацију о продаји имовине стечајног дужника нисмо успели да добијемо од стечајног управника нити новог власника одмах по завршеној јавној продаји, због чега ћемо комплетну информацију саопштити чим је добијемо као поуздану.

Од промене власника имовине стечајног дужника нада се наплати потраживања више од стотину поверилаца - радника, пословних партнера и институција, којима се дугује за плате, услуге и неизмирене обавезе. Почетна цена је била 25 милиона динара, а за аукцију су се пријавила два правна лица.