Велика Плана у пројекту прикупљања података о енергетским својствима јавних зграда

среда 12. октобар 2016.

Заједно са више од 160 градова и општина у Србији и општина Велика Плана биће уврштена у пројекат прикупљања података о енергетским својствима јавних зграда, са акцентом на школе и вртиће, који кроз немачко - српску развојну сарадњу спроводи ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) у сарадњи са Министарством рударства и енергетике и уз подршку Универзитета у Београду. 

Председник општине Игор Матковић присуствовао је конференцији у Београду „Енергетска ефикасност јавних зграда у Србији – Прикупљање података о јавним зградама“ на којој су учествовали и Милош Бањац, помоћник министра за рударство и енергетику, Јованка Атанацковић, помоћник министра за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, Александра Томић, председница скупштинског Одбора за финансије, републички буџет И контролу трошења јавних средстава И потпредседница скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику и Јирген Шмит, први секретар немачке амбасаде за економске односе. Учесницима су презентовани важност и бенефити овог пројекта, чији ће резултати имати вишеструки значај по буџет општине Велика Плана. Прикупљени подаци о енергетским својствима јавних зграда на територији Републике Србије биће искоришћени за израду студије „Национална типологија школа и вртића“, која ће уз ове показатеље садржати и конкретне предлоге за унапређења енеретских својстава зграда уз процену могућих уштеда у енергији. Показатељи до којих ће се доћи треба да послуже надлежним институцијама као основ за добијање финансијских средстава за реконструкцију објеката. 

 - Школе и вртићи су несумњиво најважније институције за развој наше деце, а самим тим ови објекти морају бити у перфектном стању, како би се деца у њима добро осећала и имала одличне услове за учење и развој. Прорачуни о најоптималнијим инвестицијама до којих ће се доћи на основу ових прикупљних података, помоћиће надлежним институцијама да аплицирају за бројна финансијска средства чија намена је конкректно, реновирање објеката – изјавила је на овом скупу Ренате Шиндлбек, вођа ГИЗ пројекта „Енергетска ефикасност у зградарству“

Од октобра 2015. године, ГИЗ реализује пројекат под називом “Енергетска ефикасност у јавним зградама” који пружа подршку при изради законодавних аката, процени трошкова и потенцијала мера за унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама у Србији. Пројекат прикупљања података о јавним зградама почеће у октобру, док ће се у наредном периоду подаци софтверски прерадити у централну базу података јавних зграда, што је полазна тачка за даљи развој.