Инфраструктурни радови на локалној путној мрежи

четвртак 06. октобар 2016.

Јавно предузеће Плана започело је пресвлачење улица гребаним асфалтом на подручју општине Велика Плана. Радови се тренутно изводе у Лозовику, Трновчу и Милошевцу, а у наставку инвестиције биће обухваћене и преостале месне заједнице.

Планирано је да се утроши око 1.700 кубика асфалтне масе за пресвлачење око 25 улица по свим насељима.

У току је санација оштећења на регионалном путу код млекаре у Великој Плани дужине око 200 метара чиме се овај део саобраћајнице спаја са недавно завршеном деоницом код фабрике Сто посто.

ВД директор ЈП “Плана” Зоран Ивковић за идућу седмицу најављује завршне радове на асфалтирању улице у Индустријској зони. Овом инвестицијом стичу се услови да буде пуштена у рад живинска кланица за чији старт је неопходна комплетно сређена инфраструктура. На овој локацији гради се и кланица крупне стоке која ће као и остали привредни субјекти у индустријској зони Север имати квалитетне саобраћајнице за отпремање и допремање робе.