Безизлазна ситуација конфенкционара

Бивши радници СМК “Перкон” заостале зараде и доприносе траже све чешће окупљањем испред фабричког круга 

Веће групе од укупно две стотине оштећених конфекционара “Перкона“ које од послодавца потражују неизмирене зараде, доприносе и отпремнине, у просеку 200 до 300.000 динара по запосленом, последњих месеци све чешће своје незадовољство изражавају окупљањем испред фарбичког круга упућујући усмене позиве локалној самоуправи за помоћ, а стечајној управници Драгици Стојановић да појасни ситуацију и да ближа обавештења о стечајном поступку који се води од 2009. године.

Помака напред нема, нити изгледа да се ускоро поступак оконча. Након три јавне објаве за продају преосталог капитала стечајног дужника, није се појавио купац, нити има интересената да се конфекција обнови. Да би заштитили своја права гарантована извршним решењем пресуде из 2004. године на основу којих потражују десет заосталих зарада, повезивање стажа, неки и исплату отпремнине, окупљају се испред капија катанцима затворене фабрике са јединим циљем – убрзање стечајног поступка. 

Телефонска комуникација 

“Среда је, ништа ново, уобичајен термин за изражавање незадовољства” - коментарише немоћно стечајна управница Драгица Стојановић која им је утехе ради саопштила да се ускоро очекује још једно, треће оглашавање јавне продаје имовине “Перкона”. Из стечајне масе, на јавној продаји у суду могу очекивати намирење потраживања по принципу приоритета уколико се буде појавио купац. Појашњење тражено за изнајмивање прерадбених и складишних капацитета перјаре, напlaту кирије и даље судбине прилично урушене имовине у дугом стечајном поступку нису добили од поверенице Агенције за приватизацију која их је у комуникацији телефонским путем упућивала на сајт и портале Агенције за приватизацију и Привредног суда у Пожаревцу. 

"Ми смо тражили од стечајне управнице да нам каже зашто су просторије изнајмљене нама непознатом предузећу из Зрењанина за прераду перја када имамо ми наше раднике који су могли да раде исти посао за плату. Где иде новац од закупа и када ће се поступак окончати. Већина радника који су овде са нама нема од чега да живи, немају запослење, не могу у пензију због непoвезаног стажа, а дугује нам се скоро десет година за плате. Одговоре никаве не добијамо, само циничне осмехе и погрдне коментаре" – саопштава своју муку и безизлазну ситуацију  својих колега представница радника Радмила Богићевић. 

Претрага портала 

Иако невољно, недовољно обучени за претрагу сајтова, успели су да на означеним веб адресама добију податке који их нису уверили у ефикасност рада државних органа. Повереничко рочиште за конфекцију одржано је 17. новембра 2009. године, испитно рочиште 12. фебруара 2010. године и од тада није било заказаних рочишта док се суђења за Кланицу  и већину других стечајних дужника одржавају чешће. “Перкон” за разлику од већине привредних субјеката у стечају има имовину која је на првој аукцијској продаји, почетком новог миленијума,  у Агенцији за приватизацију процењена на 98 милиона динара, а састоји се из неколико објеката површине преко 3.000 квадратних метара. 

"Имовина се додатно урушила немаром и небригом, недостају машине и  канцеларски инвентар, а ни хала и управна зграда нису више у добром стању како је то изгледало 2004. када je фабрика престалa да ради. Први оглас за продају имовине прикупљањем понуда објавио је Стечајни суд у Пожаревцу  18. априла 2011. године, други пут  шест месеци касније 18. септембра. После тога ништа, празне рубрике на проспету, једино је што се могло видети на сајту. Нама и даље остаје исти проблем.Неповезани стаж због чега многи од нас нисмо остварили пензију" – каже Милован Нешковић, некадашњи председник УО “Перкона”. 

Помоћ општине 

Правне услуге за решавање проблема понудила је локална самоуправа преко службе Локалног економског развоја. Делегацију су примили заменик председника Миодраг Шкорић, начелник за привреду и ЛЕР  Саша Живојиновић и Бобан Илић запослен у служби за локални економски развој општине. 

"Усмено смо упознати са проблемима које бивши радници имају када је у питању остваривање права из радног односа до отварања стечајног поступка. По њиховом мишљењу узрок је спорост у одвијању стечајног поступка, као и нетранспарентност рада стечајног управника и повереника. На основу тога постоји уверење да у догледно време њихови захтеви неће бити решени. Акценат је стављен на повезивању радног стажа и исплати заосталих примања" – коментарисао је окупљање радника  Миодраг Шкорић. 

"Узимајући у обзир ненадлежност институција општине са високим нивоом одговорности у раду, ценећи захтеве бивших радника, предстаници општине су сагласни да се захтеви радника решавају у складу са законима који дефинишу ову област, пружиће подршку у правцу убрзавања активнсти у оквиру стечајног поступка, који ће допринети решавању захтева бивших радника и у том смислу обратиће се надлежнима,  Агенцији за приватизацију и Привредном суду у Пожаревцу, у сарадњи са радницима и њиховим писменим захтевом за решавање њихових проблема" – рекао је након састанка са конфекционарима заменик председника општине. 

Стечај се иначе води још и у Кланици ДОО без имовине, Кланици ДП која има имовину, ДП Плана Живинарство, ДП Плана производња сточне хране, Плана репро фарми у Трновчу и скоро свим земљорадничким задругама на подручју општине Велика Плана.