Без опасности од нових поплава

Сектор за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Смедереву проследило је обавештење Републичког хидрометеоролошког завода Србије Општинском штабу за ванредне ситуације општине  Велика Плана о могућем претећем порасту нивоа воде на водотоковима првог и другог реда од 22. до 25. јула због чега је данас одржана седница Штаба.
На основу извештаја који је поднео члан Штаба Момир Новаковић закључено је да је тренутна ситуација на водама првог и другог реда безбедна и изван опасности од поплава. Како до данашњег дана од поплавног таласа у мају три пробоја насипа водотокова првог реда, који оперативно припадају ЈВП “Србија воде”, нису саниранa од стране надлежних републичких служби,  донет је закључак да се проследи захтев ЈВП „Србија воде“ за хитну санацију критичних тачака. Општински штаб за ванредне ситуације  је предложио да  Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Смедереву и Окружни штаб за ванредне ситуације у Смедереву траже од ЈВП „Србија вода“ санирање оштећених насипа на водотоковима првог реда на територији Општине Велика Плана – две локације на Ободном каналу и једна локација на Гибавици.  Представници “Водопривреде” из Смедеревске Паланке изашли су на терен, снимили стање локација на пробијеним насипима и тиме окончали активности без даљих интервениција које су неопходне у циљу заштите од нових поплава, каже се у извештају саопштеном на Штабу. 

Објашњавајући надлежности на водотоковима другог реда о којима се брину локалне самоуправе Новаковић је истакао подељене ингеренције између Републике Србије и општина. Сви водотокови другог реда на којима су изграђени водни објекти-насипи и каскаде, оперативно припадају Републици Србији - ЈВП „Србија воде“ ,као и одбрана од поплава на водотоковима  првог реда, док су у осталом делу  надлежност локалне самоуправе, што је случај потока Губераш. Одбрана и одржавање на овом водотоку до регионалног пута је у надлежности Републике Србије, а у осталом делу брига и обавеза  Општине Велика Плана.

 -   Сви водотокови другог реда су обрасли растињем, али су у функцији и безбедни -  воде брзо дођу и оду, не наносећи штету.  Највећи проблем прави Голобочки поток у Лозовику који је неуређен и по оперативном плану за 2014. годину предвиђено  је  његово уређење у дужини од око 600 метара. Остали водотокови другог реда нису направили штету, нити има опасности од штете. Тренутно стање је апсолутно безбедно. Упозорење из обавештења односи се на воде првог реда. Што се тиче водотокова другог реда, све је апсолутно безбедно и нису потребне никакве организационе ни припремне мере – рекао је Момир Новаковић, подносећи изцештај о стању водотокова превог и другог реда на територији општине Велика Плана.

Komentari su isključeni za ovu stavku