Медиjација је моћ!

среда, 18. децембар 2019.

На заједничком скупу  у свечаној сали Пожаревачке гимназије, представници седам партнерских средњих школа из Браничевског, Подунавског и Поморавског округа сумирали су резултате полугодишњег рада у оквиру пројекта „Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља“ у реализацији УГ „Свет речи“ уз подршку Министарства спорта и омладине у оквиру спровођења националне стратегије за младе. Пројектом је подржана идеја вршњачке медијације у  борби против насиља којом се на миран начин, разговорима и посредовањем медијатора решавају конфликти међу сукобљеним странама.

Пројекат је синхронизованим акцијама реализован у седам средњих школа: Гимназији Велика Плана, Паланачкој гимназији, Средњој школи "Жикица Дамњановић" Смедеревска Паланка, Пожаревачкој гимназији, Средњој школи "Милоје Васић" Велико Градиште, Економско-трговинској и машинској школи Кучево и Техничкој школи Деспотовац. Средином септембра, на обуци медијатора у Великој Плани, ученици из поменутих партерских школа сензибилисани за овај начин борбе против насиља, стекли су знања и вештине како би могли да се успешно носе са свим могућим ситуацијама у којима се појављују било какви облици насилног понашања у школама. Реализатор обуке био је "Центар за креативну педагогију" из Пожаревца, тренер Живкица Ђорђевић - педагог са вишедеценијским искуством у раду у области вршњачке медијације.

Завршном конференцијом на којој је учествовало више од 50 представника партнерских средњих школа, њихових ментора – супервизора,  послата је порука широј јавности да су млади ова три округа спремни да се боре против насиља и да ће се убудуће залагати да сви сукоби међу њима буду решени мирним путем. Конференција је окупила и директоре школа, представнике Министарства омладине и спорта, Министарства просвете, локалниох самоуправа, релевантних институција, значајне појединце, стручњаке и представнике медија. Њиховим присуством дат је значај теми коју она заслужује с обзиром на чињенице које потврђују да је насиље упркос бројним кампањама у школама и институцијама у порасту међу младима.

На завршној конференцији у Пожаревцу додељене су захвалнице и признања свим учесницима пројеката, а науспешнијим ауторима филмова приспелим на Конкурс за најбољи ФИЛМ-ић на тему медијације са циљем решавања вршњачких сукоба, додељене су награде. Филм симболичног назива „Медијација је моћ“ освојио је прво место, а њега су осмислили и снимили ученици СШ „Жикица Дамњановић“ из Смедеревске Паланке уз помоћ професора Милоша Мирчевског.

Да је идеја мирног решавања сукоба међу вршњацима наишла на одјек међу ученицима партнерских школа, учесника на пројекту, потврђује број приспелих радова (22) као и појављивање три основне школе чији су ученици послали своје радове иако нису били директни учесници пројекта. Филмићи са занимљивим идејама и порукама против насиља дошли су од ученика виших разреда ОШ: „Радица Ранковић“ из Лозовика, „Надежда Петровић“ из Велике Плане и „Академик Радомир Лукић“ из Милошевца. У такмичарској конкуренцији за вредне награде нашла су се 22 остварења чији су аутори средњошколци и основци поменутих школа.

Кроз примере могућег вршњачког насиља и сличних сукоба међу друговима учесници конкурса показали су како су схватили медијацију, колико су се оспособили да делују као медијатори и на који начин планирају да убудуће решавају сличне конфликте који се могу појавити међу њима.

Намера им је била да на конкретним примерима конфликта међу вршњацима покажу како се договором, споразумом и разговором могу зауставили сви облици насиља који последњих година узимају маха међу средњошколцима, неретко и основцима. Последице већих сукоба су повреде опасне по живот, у више наврата било је и смртних случајева, суицидних исхода и тешких траума. Циљ пројекта „Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља“ био је да се на обуци оспособе медијатори који ће чинити тимове у средњим школама за решавање спорова међу ученицима.

Тимови медиајтора су на радионицама у својим школама обучили другове и другарице да и они истим вештинама решавају сукобе међу вршњацима у оквиру одељенских заједница. На тај начин проширена је мрежа медијатора који ће убудуће бити као осведочени противници насиља миротворци у свим евентуалним сукобима међу својим друговима. Истим путем ишле су све партнерске школе. Одржане су радионице у свим школама које су потписале уговоре о сарадњи на пројекту, организоване манифестације које су показале да се спортом, културом и музиком могу борити против насиља…

Сви су правили филмиће, на друштвеним мрежама објављивали резултате акција и качили фотографије које сведоче о масовности учесника. На школским паноима оглашавали су се порукама и извештајима, а у неколико случајева у неким школама на правим примерима вршњачких сукоба посредовали су као медијатори међу сукобљеним странама и у животним ситуацијама показали колико су успешни као школски тимови.

- Пројекат је успешно завршен у свим партнерским школама. Његова реализација допринела је унапређивању начина за решавање конфликата и превазилажење неспоразума у којима се трећа, неутрална страна појављује у улози медијатора. Резултати се огледају и у унапређивању процеса комуникације између вршњака са акцентом на стране које су у конфликту. Пројекат „Кул је да знаш! Вршњачком медијациом против насиља“ се бави веома важним проблемом који, на жалост, погађа све већи број школа. Ученици три основне школе које нису биле директно укључене у пројекат, учествовали су на Конкурсу за ФИЛМ-ић на тему медијације као начина решавања сукоба и тиме потврдили да су спремни и они унутар својих школских организација да се боре против проблема који узима маха. Међу основцима који су послали своје филмиће су и деца из хранитељских породица у Милошевцу - рекла је Јелена Златова, ауторка пројекта, задовољна резултатима рада свих учесника на пројекту. 

- Вршњачка медијација помаже наставницима, ученицима, па и родитељима да сагледају проблеме које имају, открију разлоге због којих долази до конфликта, схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација, да мирно живе без обзира на међусобне разлике. Медијација је унапређивање начина да се конфликту приђе на конструктиван начин и да се дође до заједничког решења у коме све стране у сукобу добијају – истакла је овом приликом професорка Златкова уз констатацију да су сви учесници пројекта профитирали ширењем својих капацитета новим сазнањима и овладавањем нових вештина. 

- Ученици који су прошли обуку за Школске тимове медијатора и њихови наставници чија је улога  супервизора у овом процесу веома значајна, овладали су вештинама медијације, лакше препознају насилне ситуације и знају како да реагују да би се насиље зауставило и успоставила одговарајућа комуникација између ученика у сукобу и створила добра атмосфера у школи у којој благовремено на насиље реагују и наставници и вршњаци, тако што га препознају, заустављају и укључују се у његово решавање  – коментарисала је очекиване резултате пројекта професорка Златкова наводећи већину позитивних последица произашлих из поступка формирања тимова за медијацију по школама које би могле да буду узор и пример другим школским срединама. 

- Ученици - медијатори у својим школама су постали активни у решавању проблема који се јављају у њиховом окружењу, научили су да на позитиван начин реше конфликтне ситуације и спремније преузимају одговорност. Постојање школског тима за медијацију смањује тензију између ученика и наставника, а сам однос се побољшава. Ненасилно решавање сукоба медијацијом јача осећај самопоштовања и вредности код младих, доприноси уочавању позитивних особина код других, развија међусобно поверење и осећај личне одговорности – каже ауторка пројекта у прилог тврдњи да се сукоби међу младима најуспешније решавају посредовањем њихових другова и другарица.

- Ученици су научили какав утицај имају сукоби на заједницу, па смо на тај начин утицали на превенцију насиља. Медијација у школи се тако показала као корисна метода и пут према мирнијим и сигурнијим школама. Ученици-медијатори развили су умеће слушања и опште комуникације, асертивност, вештине презентације и умеће емпатије.

На обуци за вршњачке медијаторе која је одржана у Великој Плани, у периоду од 15. До 17.септембра, обучена је група од 28 средњошколца и 7 професора који су, након обуке, били супервизори вршњачке медијације. Учесници су одабрани на основу мотивационих писама и на основу одређених особина потребних за медијаторе. Услов није био висок просек оцена, нити општи успех, предност је дата карактерним особинама које су неопходне да би се постигли тражени резултати у мирновном процесу.

ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОБРОГ МЕДИЈАТОРА

 При избору ментори су водили рачуна о следећим особинама ученика, будућих медијатора: 

- најчешће учествује у разрешавању сукоба, унутар одељења;

- има стрпљења да саслуша проблем који се десио;

- правдољубив је;

- има разумевања за друге, чак и када се са њима не дружи;

- има способност, да са лакоћом изнесе замисао;

- елоквентан је, речит

- има позитиван статус у одељењу;

- његово, њено мишљење се уважава.

СТАТИСТИКА 

Након обуке  сви школски тимова за медијацију, укупно седам, су у својим средњим школама организовали читав низ активности око којих је било ангажовано више од 4.000 младих.  У свих седам школа, седам тимова за медијацију одржало је 140 радионица вршњачких медијатора који су у својим школама обучили групе одељењских медијатора на којима је учествовало око 4.000 младих. Тимови медијатора у својим школама посредовали су у вршњачким сукобима и тако били подршка Тимовима за заштиту деце и младих од злостављања и занемаривања.

У седам средњих школа обухваћених пројектом организована је 21 манифестација која промовише ненасиље. На манифестацијама "Спортом против насиља",  "Културом против насиља", "Музиком против насиља" учествовао је велики број младих, просечно 200 учесника по манифестацији што доводи до бројке од 4.200 младих у борби против насиља. 

У свим школама организовани су информативни штандови на којима су били доступни посетиоцима промотивни материјали који су пратили све манифестације и активности медијатора. 

Пројекат је добио заслужену медијску пажњу локалних радио станица и телевизија. Редовно су о догађајима извештавали новинари портала, а вест о пројекту нашла се у јутарњем програму РТС и у емисији “Ово је Србија”. Један текст објавила је Блиц Жена.