Упис првака и предшколаца

петак 13. март 2015.

Упис нове генерације првака са територије општине Велика Плана почиње у основним школама 1. априла. Ове године се у први разред уписују деца рођена од 1. марта 2008. године до 28. фебруара 2009. 

Родитељи могу да упишу у први разред децу са навршених шест година живота под условом да прођу одговарајућу проверу спремности за полазак у школу. Упис је у складу са Законом о основном образовању дозвољен старијој деци од седам и по година која због болести или других оправданих разлога нису била на време уписана у школу. Упис се врши у школе на чијем подручју имају прдебивалиште. 
Уз захтев доставља се извод из матичне књиге рођених, потврда о пребивалишту која се добија у полицијској станици у Великој Плани, лекарска потврда о обављеном систематском прегледу и уверење о завршеном обавезном припремном предшколском програму. Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу без доказа о пребивалишту родитеља и остале документације.
Истовремено, Предшкослка установа „Дечије царство“ од 1. априла до 1. маја врши упис нове генерације деце која су у обавези да похађају предшколски припремни програм у школској 2015/2016. години. У припремни предшколски програм се уписују деца рођена од 1. марта 2009. до 28. фебруара 2010. Уз захтев за упис предшколаца родитељи достављају извод из матичне књиге рођених за дете и лекарску потврду о здравственој способности детета. Детаљније информације родитељи могу да добију од педагога предшкослке установе или на телефоне 514-104 и 516-913.

Komentari su isključeni za ovu stavku