Симић у ПЕН центру

петак 20. мај 2016.

Милан Р. Симић, афористичар, есејиста и прозни писац из Велике Плане, члан Клуба књижевника Србије, од недавно је и члан ПЕН-а. Један је од стотинак српских писаца који су својим радом и ангажовањем у књижевности стекли право на чланску карту.

Српски ПЕН центар је самосталан и аутономан део Међународног ПЕН-а, светске организације писаца, чије је седиште у Лондону. Међународни ПЕН је неполитичка и невладина организација с високом категоријом међу члановима УНЕСКО. Основан 1921. године у Лондону, Међународни ПЕН окупља писце из 91 државе света, удружене у 144 равноправна центра Међународног ПЕН-а. Назив ПЕН настао је према енглеској речи која означава “перо”, а чија три слова истовремено представљају акроним за Песнике, Есејисте и Новелисте, који се могу учланити у ПЕН. Српски ПЕН центар основан је 25. фебруара 1926. године као први ПЕН клуб у Југославији.

Оснивачи су били: Иво Андрић, Милан Богдановић, Милан Ћурчин, Милош Црњански, Јован Дучић, Миодраг Ибровац, Војислав Јовановић Марамбо, Милан Кашанин, Густав Крклец, Тодор Манојловић, Марко Малетин, Вељко Милићевић, Сибе Миличић, Вељко Петровић, Светислав Петровић, Растко Петровић, Богдан Поповић, Павле Поповић, Владета Поповић, Исидора Секулић, Светислав Стефановић, Милош Тривунац, Слободан Јовановић, Иво Војновић, Драгиша Васић, Александар Видаковић, Стојан Живадиновић и Отон Жупанчич.

Приликом именовања првих почасних чланова Међународног ПЕН-а на 14. конгресу у Беунос Аиресу 1936. године од југословенских писаца изабран је Јован Дучић. Рад Српског ПЕН центра је обустављен у априлском рату 1941. године.

После прекида од пуних двадесет година (1941-1961), Српски ПЕН центар је обновљен тек 5. октобра 1962. године под називом: Југословенски ПЕН – Центар Београд (касније: Српски ПЕН центар).

Иницијативу за поновно приступање Југославије Међународном ПЕН-у дао је Иво Андрић, тадашњи председник Савеза књижевника Југославије, који се 1952. у Венецији сусрео с међународним секретаром ПЕН Дејвидом Картером.

Привржен Повељи Међународног ПЕН-а и заступању њених вредности у српском друштву, Српски ПЕН центар је истрајно посвећен књижевној и културној комуникацији са европским и ваневропским земљама и културама. Српски ПЕН центар посебну пажњу посвећује међународном представљању и промовисању српске књижевности и културе. Од 1965. године додељује годишњу Награду најбољем страном преводиоцу српске књижевности.

Издавачка делатност Српског ПЕН центра усмерена је на објављивање репрезентативних антологија модерне и савремене српске књижевности на енглеском језику. Председница српског ПЕН-а је Вида Огњеновић од 2003. Године.