Друштво

Решавање проблема особа са инвалидитетом

уторак 14. новембар 2017.

Није поуздан податак колико особа са инвалидитетом живи на подручју општине Велика Плана. Претпоставља се да их је око три хиљаде и да значајан број ове категорије рањивих лица није евидентиран нити категорисан на основу чега би могао да оствари право на социјалне принадлежности које им по закону припадају или да се лакше запосле. Удружење особа са инвалидитетом „Воља за животом“ које постоји више од деценије има 181 регистрованог члана. Преко овог удружења обавља се низ активности којима се побољшавају услови живота и рада особа са инвалидитетом.

Услови за остваривање права на социјалну помоћ

уторак 14. новембар 2017.

Право на новчану социјалну помоћ припада како појединцу тако и породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи за појединца који тренутно износи 8.201,00  динар. Укупна месечна примања подносиоца захтева за социјалну помоћ могу се свести под оквире радног ангажовања на сезонским пословима,али и под оквире сваког другог ангажовања где се приказује зарада по било ком основу ( хонорарни послови и послови по основу уговора о делу).

Тешко решиви проблеми: Сиромаштво, усамљеност, неинформисаност, насиље, болест...

понедељак 13. новембар 2017.

На евиденцији Националне службе запошљавања експозитуре у Великој  Плани регистровано је око 3.500 лица. Ова бројка варира током године, смањује се у летњем периоду а повећава у зимском, смањењем броја запослених на сезонским пословима, јавним радовима или привремено ангажованим пословима. Најтеже до посла долазе жене које процентуално чине 40 одсто незапослених. Како су најчешће у категорији теже запошљивих, жене и лица преко 50 година старости, претежно неквалификована радна снага или са средњом стручном спремом, неопходно је размотрити могућности запошљавања ове категорије која је и на конкурсима НСЗ  на листи приоритета.

Остваривање права на новчану социјалну помоћ

понедељак 13. новембар 2017.

Право на новчану социјалну помоћ припада како појединцу тако и породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи, односно особама које немају довољно средстава за живот и исплаћује се месечно. То је основни облик новчане помоћи социјално угроженим особама. Основни услов за остваривање овог права је да појединац односно породица имају месечне приходе мање од износа новчане социјалне помоћи.

Новчана социјална помоћ за незапослене

недеља 12. новембар 2017.

Новчана социјална помоћ у трајању од девет месеци по основу незапослености за радно способне појединце служи само као привремено решење до добијања сталног посла. У циљу повећања запошљавања теже упошљивих категорија становништва, пре свега социјално угрожених лица, последњих година локалне самоуправе и цивилни сектор у сарадњи са Националном службом запошљавања организују јавне радове, а на које имају право искључиво социјално угрожена лица.

Кључ за решавање социјалних проблема

недеља 12. новембар 2017.

Социјално угрожена категорија становништва у складу са Законом о социјалној заштити има права на разне врсте помоћи. Неке облике материјалне помоћи социјално угроженим особама даје држава док је за неке надлежна локална самоуправа. Прва врата на која би требало да покуца лице у стању потребе је Центар за социјални рад, уколико живите у селу - у месној заједници или месној канцеларији ће вам рећи коме да се обратите и  на који начин да остварите право на помоћ.

Огледало друштва: Брига о социјално осетљивој категорији становника!

недеља 12. новембар 2017.

На нашем порталу у наредна три месеца бавићемо се проблемима социјално угрожених категорија становника и припадника рањивих друштвених група на подручју општине Велика Плана. Серијал текстова понудиће нека од могућих решања за решавање проблема на које могу да утичу институције, друштвена заједница, локална самоуправа и окружење.

Страна 10 од 34