Енергетска ефикасност

среда 12. август 2015.

Августовска седница СО Велика Плана донела је неколико значајних докумената који ће утицати на правце развоја општине. План енергетске ефикасности представља стратешки циљ уштеде  топлотне енергије у објектима јавног сектора. Могуће смањење трошкова за око 6 милиона на годишњем нивоу.

Aкциони план за енергетску ефикасност општине Велика Плана представља интегрални део Стратегије одрживог развоја општине. Формиран је на основу Локалног енергетског програма општине Велика Плана. Локални енергетски програм је направљен на основу расположивих података о потрошњи енергије и енергената у јавном сектору за протекле четири године. Основни циљ тог документа је унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије и смањењу трошкова за набавку енергије и енергената.

У складу са овим циљем је и његова природна последица - други основни циљ: смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште. Реализација основног циља требало би да произведе значајан ефекат на смањење буџетских трошкова општине Велика Плана на енергију и енергенте и омогући коришћење ослобођених средстава за друге намене, пре свега унапређење квалитета образовања, здравствене и социјалне заштите становништва општине. Временски оквир овог Програма је четири године, обухвата период до 2018. године.

Акциони план који се усваја за једну годину представља план релаизације мера енергетске ефикасности, предвиђених Програмом за 2015. годину.

У оквиру овог Плана, за сваки објекат чије је унапређење енергетске ефикасности предвиђено дефинисана је мера којом се унапређује енергетска ефиксаност, носиоци пројекта, активности које ће се предузети, као и временски и финансијски оквир реализације пројекта.

- Једно од стратешких опредељења општине је енергетска ефикасност. Усвајањем акционог плана утврили смо  модел по коме ће се функционисати. Захваљујући плановима и програмима које смо раније  усвојили добили смо награду за лидера одрживог развоја, што потврђује да општина Велика Плана није добила признање због онога што је само урадила, већ посебно и са акцентом што је спремна и дефинисана према ономе шта има намеру да уради. Један од циљева  у области енергетске ефикасности је изналажење могућности да се за Градску топлану обезбеди обновљиви извор енергије, посебно са ослонцем на аграр – образложио је разлоге за доношење овог дикумента председник општине Дејан Шулкић. Подсећајући да смо имали раније пројекат који ондашња већина у Скупштини није усвојила.

- Корисници услуга Градске топлане треба да знају да они који су гласали против тог система пре неколико година онемогућили су да данас имамо неупоредиво јефтиније грејање него што је то данас. Општина издваја око 17 милиона динара годишње за установе и јавна предузећа која користе било који облик топлотне енергије. Уколико се претпоставља да су уштеде овим програмом и до 40 посто, на годишњем нивоу бисмо могли да смањимо трошкове за 5 до 6 милион динара. За то је потребна обимна инвестиција што ћемо покушти кроз јавно приватно партнерство.  Општина је и у ранијем периоду успела да уштеди на квалитету јавне расвете, самим тим и на енергетској ефикасности у тој области.