Туристички потенцијали општине

субота 02. фебруар 2015.

Носилац реализације програма развоја и унапређења туризма у општини Велика Плана је јавна установа Туристичко спортски центар „Велика Плана“ - сектор за туризам општинe. Нови програм рада представио је јавности на конференцији за штампу и пред одборницима СО Мирко Тошић, директор ТСЦ „Велика Плана“.

Основни циљеви везани за развој туризма у општини Велика Плана су презентација комплетне туристичке, културне и  спортске понуде, карактеристичних историјских места и природних потенцијала којима се одликује општина. ТСЦ као установа основана од стране локалне самоуправе надлежна за спортски и туристички сегмент општине, поред новчаних средстава које добија од локалне самоуправе прописаних финансијским планом, уз сопствене приходе, мора да се ангажује на изради  документације, како би била спремна за аплицирање на конкурсима министарстава или неких других организација.

Делатност установе укључује организацију и суорганизацију манифестација; послове свих облика рецептивних туристичких услуга, организације спортских програма за такмичарске и рекреативне групе,  као и информативно – пропагандну делатност.

Туристичко информативни центар

Формирање Туристичко информативног центра у оквиру рада установе  имало је за циљ развој и унапређење туризма на подручју општине. Идеја је била повезана са потребама локалног становништва и туриста који у све већем броју посећују Велику Плану. Информативни центар представља основу за даљи развој туризма у општини, место где се могу добити све информације везане за конкретну туристичку понуду за сва  заинтересована лица, како са територије наше општине, тако и за туристе који посете Велику Плану.

Као издвојена јединица туристичке организације, ТИЦ ће пружати услуге туристима,  усмераваће их на угоститељске и туристичке дестинације, места која би требало неизоставно да посете. Житељима општине омогућиће да боље упознају околину и буду добро информисани о догађајима и објектима које могу показати својим гостима. Програмом који обухвата кружну туристичку туру кроз нашу општину, туристичко-информативни центар ће обезбеђивати услуге туристичког водича за потенцијалне туристе који желе стручну водичку службу.

Активности ће бити усклађене са програмом рада ЕУШ “Вук Караџић” и представљаће сервис за практичну наставу туристичких техничара. Да би био доступан туристима планира се измештање информативног сервиса  из спортске хале на примеренију локацију, у центру града, ради повећања ефикасности деловања.

Воденица

Један од битнијих подухвата у области туристичке понуде било је пресељење воденице поточаре на атрактивнију локацију. Рестаурирана воденица из 1930.године, власништво великоплањанске породице Обрадовић, пренета је на обалу Мораве, у непосредној близини Жабарског моста. Објекат који је задржао стари изглед добио је нову намену, постаје етно ресторан. Споља изгледа као права воденица, али је потпуно реновиран и прилагођен савременим потребама. Поседује мноштво старих предмета који су симбол моравског краја и чине амбијент пријатним за боравак. Посебну чар „Воденици“ даје велика тераса на самој обали реке на којој се у летњем периоду сусреће велики број посетилаца који уживају у прелепом погледу на реку.

Инвестиција локалне самоуправе преко Туристичко спортског центра „Велика Плана“ има циљ да се са туристичког аспекта развије највећа српска река и искористи простор на левој обали Мораве као већ формирано и омиљено излетиште становника Велике Плане и околине. На градском излетишту, у непосредној близини „Воденице“, одржавају се  значајне манифестације: „Моравска регата“, „Карађорђеви дани гурманлука“, рок концерти.

На овом простору је могуће организовати нове, актуелније манифрестације за туристе као што су „Плана демо фест“ и „ Авантуристичка трка“ Поред градског излетишта, потребно је изградити терен, или терене за мале спортове, бич волеј,  како би локација била садржајнија и привлачнија за грађане Велике Плане и туристе који посете нашу општину

Туристичка сигнализација

Задатак који представља почетак свих акција и основ даљег развоја туризма је туристичка сигнализација, или туристичко обележавање. Урађен је пројекат комплетне туристичке сигнализације у сарадњи са Институтом за путеве а.д. Београд под називом: “Главни пројекат туристичке саобраћајне сигнализације на територији општине Велика Плана“.

Пројекат омогућава сналажење и упућивање корисника туристичких услуга до туристичких потенцијала и садржаја туристичке дестинације. Туристичка сигнализација обухвата знакове којима се обележава садржина и врста туристичког одредишта. Вредност пројекта износи 4.064.892 динара без ПДВ. Средства се могу обезбедити подршком локлане самоуправе и  конкурсом за добијање бесповратних средстава за развој туризма од Министартсва привреде-сектор за туризам.

Оно што је карактеристично за туристичку сигнализацију представља чињеница да ови знакови не могу да се користе као замена за редовне знакове за вођење саобраћаја јер имају јасно дефинисан садржај, облик и боју, као и начин и место постављања.

Парохијски дом

У Радовањском лугу је изграђен пре неколико година парохијски дом који захтева редовно одржавање и уређење околиног простора. У приземљу се налази  стална музејска поставка са оруђем нашег краја, родословом династије Карађорђевић, портретима  истакнутих устаника, печатом, грбом и униформама српске војске из 19 века. Простор је идеалан за одржавање књижевних вечери и поетских трибина.  

У оквиру комплекса је изграђен јавни тоалет  у непосредној близини парохијског дома, неопходан за комплетирање услуге. Планира се измештање путне инфраструктуре у циљу формоирања целине коју би заједно са црквом Захвалницом и парохијским домом чинило и првобитно гробно место Ђорђа Петровића-Карађорђа. Парохијски дом у Радовањском лугу је под управом црквене општине Радовање, док је ТСЦ Велика Плана задужен за промоцију туристичког локалитета.

На наведеном локалитету ТСЦ планира у наредној години завршетак и привођење објекта намени и изградњу неопходних стаза које би омогућиле прилаз и коришћење свих објеката у Радовањском лугу. У планује и уређење летње позорнице и прилаза објекту.

Манифестације

Сектор за туризам општине  Велика Плана бави се организацијом општинских манифестација, а такође учествује и на манифестацијама које организују општине у окружењу. „Моравска регата“, „Моторијада“, „Вождови дани“, „Дани општине Велика Плана“, Поход „ Карађорђевим стопама“, „Јулав шема“, „Карађорђеви дани гурманлука“, „Авантуристичка трка“ окупе годишње више хиљада посетилаца и учесника.

Код општинских манифестација потребно је успоставити добру координацију и сарадњу са свим институцијама, установама и појединцима, који у односу на програмске садржаје одређене манифестације, могу допринети успешној организацији. Неопходно је благовремено припремити манифестацију и испланирати све трошкове како би се створили услови за повратне комерцијалне ефекте.

Манифестације које су већ ушле у календар општине и одржавају се  неколико година уназад, имају свој програм и план и носиоце програма, тако да су већ рекламиране и презентоване широј публици на сајмовима. Прошле године  велики број посетилаца имале су традиционалне манифестације „Моравска регата“ (500) и „Карађорђеви дани гурманлука“ (400).

Туристичко спортски центар је успешан суорганизатор свих значајнијих манифестација: „Дани општине“, „Вождови дани“,  „Пасуљијада“,,“Јулав шема“, „Плана демо фест“. Поред броја учесника важно је да сектор за туризам општине Велике Плане сва догађања подигне на виши ниво, као и да  узме учешће у организовању манифестација где до сада није била присутна. Тежи се да у 2015. години манифестације буду још посећеније, а програм манифестација занимљивији и разноврснији.

Сајмови и специјализоване туристичке приредбе

Општину Велика Плана одликује скроман број смештајних капацитета. Учешће на сајмовима и берзама треба да буде стална пракса без које је свака презентација понуде отежана. Оно што је неизоставно је одлазак на туристичке сајмове и берзе у Београду и Крагујевцу. Постоји разлика у наступу агенција и општина, јер агенције примењују специјализовани облик презентације, док код општина важи принцип глобалне презентације, стварањем опште слике о туристичким потенцијалима општине.

Обавеза ТСЦ је да на што квалитетнији начин презентује све потенцијале наше општине, не само у туристичком смислу, већ и у привредном, економском, културолошком, спортском...

Издавачка делатност

Стручни тим ће радити на  фото – снимању туристичких дестинација, објеката и значајних мотива на подручју општине како би се створио  предуслов за штампање пропагадног материјала. Фотоматеријал се користи за свако ново издање, како интерне понуде општине у области ове врсте пропаганде,  тако и за екстерне понуде које обухватају туристичку понуду на републичком нивоу (достављање фотоматеријала Туристичкој организацији Србије за израду годишњих билтена).

Поред постојећег флајера општине и флајера „ Календар манифестација“ којим су обухваћене све манифестације које се одржавају у нашој општини,  урађен је флајер „Културно- историјско наслеђе“ који обухвата културно – историјске споменике. У припреми је издање новог флајера под називом „Велика Плана-некад и сад“.

Карта општине, постери, разгледнице и мајце, као и фасцикле, честитке, кесе и ситан пропагандни материјал, уз карактеристичне сувенире, наћи ће своје место у презентацији општине.

Комплетним деловањем најлепше и најзначајније у Великој Плани, оно што највише волимо и чиме се поносимо, биће представљено у најлепшем светлу туристима које спремно дочекујемо у свакој прилици.

Komentari su isključeni za ovu stavku