"И ја могу и хоћу"

уторак 09. септембар 2014.

Удружење особа са церебралном и дечијом парализом „Воља за животом“ пред новим пројектима

IRIS Network, (Ирис мрежа), коју чине представници Arbeiter-Samariter-Bund ASB и пет партнерских организација, одлучили су да подрже укупно 23 пројекта, по пет у Босни, Хрватској, Црној Гори и Србији, а три на Косову.  

Изабрана организација чланица ИРИС мреже за добијање грантова у оквиру програма „Унапређење пружања социјалних услуга у ЈЕЕ кроз оснаживање регионалних и националних мрежа цивилног друштва“ је и Удружење особа са церебралном и дечијом парализом „Воља за животом“ из Велике Плане.

Пројектом „И ја могу и хоћу“ омогућиће се интеграција особа са инвалидитетом у друштвеном животу кроз њихово активно укључивање и стално ангажовање.

Проблеми за особе са инвалидитетом у Великој Плани су низак ниво свести о потребама и правима особа са инвалидитетом, недовољна радна оспособљеност и незапосленост. Главни проблем је социјално искључивање у којем су одређене групе гурнуте на маргине друштва и онемогућене да у потпуности учествују у друштву, услед свог сиромаштва, неадекватног образовања, животних вештина или услед дискриминације. Удружење особа са ЦДП „Воља за животом“ труди се да обезбеди услове за социјално укључивање свих особа са инвалидитетом у локалној заједници, као и њихове шире интеграције у свим сферама друштва, радног оспособљавања и запошљавања.

-Пројектом „И ја могу и хоћу“ наставићемо са спровођењем планираних активности уз обогаћивање садржаја, ангажовањем два радна терапеута који ће вршити обуку корисника за рад на калупима за израду декоративних свећа, на паковању и штампању. Продајом предмета из радионица побошљшаћемо функционалност и унапредити услуге Дневног центра. На крају реализације пројекта организоваћемо промотивни догађај који ће се одржати у центру града, где ћемо изложити радове, којима ће бити представљене све активности Дневног центра.

Очекујемо да ћемо реализацијом овог пројекта обучити  кориснике, како би стекли нове вештине за обављање самосталних животних функција, повећати психофизички потенцијал особа са инвалидитетом и омогућити пласирање призвода на домаћем тржишту. Надамо се да ћемо успети да подигнемо свест јавности, што је јако битно, о друштвеном интересу особа са инвалидитетом, као једне од  најрањивијих група у локалној заједници - каже Душка Ступар, координатор пројекта.

Подршка деци са инвалидитетом

Удружење особа са церебралном и дечијом парализом „ Воља за животом" из Велике Плане у сарадњи са Општином Велика Плана реализује пројекат „ Дневни центар Лане". Пројекат финансира Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и траје 7 месеци. Овим пројектом су ангажовани  стручни капацитети:  дефектолог, медицинска сестра и две неговатељице.

  -Дневни центар представља конкретан вид подршке деци са инвалидитетом и њиховим породицама. Овим пројектом је полудневно збринуто дванаесторо деце са инвалидитетом, која су категорисана као вишеструко ометена у развоју. Ангажовањем стручних кадрова, Дневни центар кроз негу корисника, комбинацијом едукативних, стимулативних, радно окупационих и инклузивних активности. Уз психо-социјалну подршку и забавно спортским активностима, Дневни центар својим корисницима пружа заокружени систем услуга у општини Велика Плана, што ће допринети да се корисници лакше, боље и брже  уклопе  у шири социјални контекст. Дневни центар, кроз богат програмски садржај помаже корисницима да обогате своја знања и искуства, да развију одређене способности и вештине - каже Борјанка Јовановић из поменутог удружења.

Посебан део пројекта је подршка породицама кроз  смањење степена оптерећености и инвалидизације породице. Услугу Дневног центра користе деца са инвалидитетом из градског и руралног подручја чији родитељи због обавеза, запослености  путовања,  немају где да смeсте своју децу,  што значи укључивање у активности шире друштвене заједнице као и могућност социјализације и интеграције у заједницу, и све то у складу са принципима социјалне политике.

-Наведена помоћ омогућава  оснаживање и јачање породичних  капацитета наших корисника, олакшава свакодневно функционисање породица, што доводи до могућности да се родитељи радно ангажују, да одмах по истеку боловања наставе са радом и поправе свој социо-економски статус - каже Јовановићева.

Сервис има велике шансе да постане одржив у будућности, јер је обухваћен новим Законом о социјалној заштити и  уклапа се у планове државе за даљи развој система иновативних ванинституционалних услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом и њихову социјалну укљученост.

Сваку подршку Удружењу, приликом аплицирања на разним конкурсима ресурних министарстава и донаторских фондова, пружа локална самоуправа и учествује у суфинансирању и реализацији пројеката.

Komentari su isključeni za ovu stavku