Управљање имовином - корист за све

Попис друштвене имовине по плану и програму у оквиру пројекта ЕУ

Град Пожаревац и шест општина браничевско - подунавске регије реализују пројекат „Управљање имовином – корист за све“у оквиру програма ЕУ »Еxchage 4 «који спроводи СКГО. Преко Регионалне развојне агенције „Браничево – Подунавље“  обезбеђена су средства за набавку софтвера и реализацију пројекта пописа друштвене имовине. Од фебруара 2014. године теку активности у партнерским општинама укључујући и Велику Планку, као једину заинтересовану за пројекат из Подунавског округа.  

ГрадПожаревац је носилац пројекта,  а партнери на пројекту су још и  Велико Градиште, Кучево, Жагубица, Голубац и Петровац на Млави. Заједнички интерес свих учесника пројекта је првенствено допринос локалном економском развоју и повећању конкуретности кроз ефикаснију  евиденцију јавне својине, истовремено и испуњавање законске обавезакоја се мора реализовати до краја године.

- Значај овог пројекта огледа се, пре свега, у томе што ће локална самоуправа тачно знати којом имовином располаже, што је од виталне важности за даљи плански развој и привлачење инвестиција.

Географски информациони систем (ГИС) са комплетном базом података о коме се говори последњих неколико година омогућава да се повезивањем преко рачунара прибаве веродостојне информације о инфраструктури и земљишту којим се газдује.

Увид у тачан положај земљишта, инсталација и објеката којим се газдује поједноставићесе процедуре приликом издавања докумената и дозволау надлежности локалних самоуправа – рекао је на промоцији пројекта Бобан Илић, координатор пројекта за општину Велика Плана.

Пројекат вредан 219,147.90 Еур-а,  траје годину дана, званично је почео да се реализује 3.фебруара ове године и у свим локлним самоуправама које су обухваћене овим пројектом значајан део посла  је већ обављен.

- Лиценцирани софтвер за евиденцију и управљање имовином је више од половине вредности пројекта, а његова импелементација је најбитнија јер је кључни циљ да се евидентира комплетна имовина  у локалним самоуправама.

ГИС представља систем за прикупљање, обраду, анализу и приказивање просторних и других података везаних за урбанизам и уређење простора, грађевинско земљиште, комуналну инфраструктуру, животну средину и друге аспекте живота и рада града, а који су раније били чувани у папирном и дигиталном облику, а потребни су инвеститорима, грађанима или купцима парцела.

Једна од предности ГИС-а је и комплетан, дигитализован преглед подземних инсталација – каже Бобан Илић .

        

- Проблеми су велики с обзиром на то да се подаци нису ажурирали деценијама, што није карактеристика само општина које су аплицирале за пројекат, него и осталих локлних самоуправа на републичком нивоу. На основу утврђеног приоритета  док траје пројекат најважније је да извршимо попис школа, јавних предузећа, установа, инфраструктурних објеката и да за те објекте поднесемо Дирекцији за имовину захтеве да се утврди да јесу у нашем власништву, док ће се комплекснији проблеми решавати  од случаја до случаја. Нешто што није више од педесет година покривено комплетном документацијом, а негде је грађено без дозволе, па је на основу неких закона добијена грађевинска дозвола, тешко ће се  разјаснити без помоћи Републике –  коментарише Данијела Туфегџић, менаџер пројкта, потешкоће на које наилази стручни тим приликом реализације пројекта.

-  Пројекат је не само значајан због примене Закона о јавној својини, него и због тога што даје могућност да се евидентирањем и управљањем имовином подигне бонитет општина и градова, првенствено приликом привлачења нових инвестиција и коришћења потенцијала имовине општина. Прикупљена документација користитиће и за израду стратегије развоја  локалне самоуправе. Законом о јавној својини још није дефинисана у потпуности својина општина и градова, превасходно у делу измешаних надлежности, што ће бити задатак законодаваца да изменама омогући градовима и општинама да у правом смислу управљају имовиним. Реализацијом пројекта у прилици смо да још једном докажемо колико смо способни да користимо средства донатора на међународним  пројектима и конкурсима и да то убудуће можемо у још већој мери да радимо  – каже Миодраг Шкорић, заменик председника општине наводећи податак да је у општини Велика Плана већ пописано више од 3.000 објектата у својини локалне самоуправе.

        

ОПШТИНСКА ИМОВИНА

Највећи број од 3.000 пописаних објеката се односи на улице и некатегорисане путеве које катастар непокретноси пописује по службеној дужности. Од капиталних обејката евидентирана је зграда дома културе у Великој Плани, зграда библиотеке, просторије Центра за социјални рад, два објекта вртића, зграда за колективно становање у Устаничкој улици и Улици Исидоре Секулић, стара кланица, четири објекта дома здравља, котларница ЈКП „Градска топлана“, излетиште Точак, апотека „Медика“, домови културе у Старом Селу, Ливадици, Орашју и Лозовику. У процедури је прикупљање података за још 20 објеката, међу њима су зграда бившег СУП-а, амбуланте, преостали сеоски домови културе, где се чекају решења Републичке дирекције за имовину.

Komentari su isključeni za ovu stavku