Вршњачком медијацијом против насиља!

У периоду од 01.августа до 31.децембра 2019.године, уз подршку Министарства омладине и спорта, Удружење "Свет речи"(www.svetreci.org.rs)  из Велике Плане реализује пројекат "КУЛ ЈЕ ДА ЗНАШ! ВРШЊАЧКОМ МЕДИЈАЦИЈОМ ПРОТИВ НАСИЉА". Циљ пројекта је оспособљавање вршњачких медијатора из седам средњих школа из општина: Велика Плана, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Велико Градиште, Кучево и Деспотовац за рад са младима за примену модела медијације у ненасилном решавању сукоба.

Истраживања показују да је 88 одсто средњошколаца изјавило  да је имало искуство са вршњачким насиљем, а сваки четврти средњошколац/ка (26 одсто) био је сведок неког облика насиља. Систем кажњавања не даје дугорочне резултате, а како би школе постале безбеднија места, потребно је у решавање конфликата укључивати младе као медијаторе. Треба их обучити за програм вршњачке медијације да би умели да препознају насилне ситуације и  знали како да реагују тј. да насиље зауставе и помогну да се  успостави комуникација између ученика у сукобу и створи добра атмосфера у одељењу. Кроз вршњачку едукацију, обучени медијатори ће  своја знања преносити својим вршњацима са којима ће  организовати сет активности које промовишу културу НЕнасиља и  креативност младих као начина за развијање безбедоносне културе. Како је Национална стратегија за младе 2015-2025 усмерена на успостављање добрих међуљудских односа и интеркултурни развој, пројекат доприноси  превазилажењу предрасуда и овладавању методама медијације -  успешног решавања конфликата и оснаживања младих.             

 Кроз 140 радионица  Школских тимова за медијаацију (по 20 у свакој средњој школи), представници  одељења биће оспособљени да препознају насиље и благовремено реагују као подршка.  Они ће овладати вештинама медијације, лакше ће да препознају насилне ситуације и  знати како да реагују тј. да насиље зауставе и помогну да се  успостави комуникација између ученика у сукобу и ствара добра атмосфера у одељењу. У одељењима чији су представници прошли циклус радионица Школског тима медијатора, биће успостaвљена   клима у којој благовремено на насиље реагују и наставници и вршњаци, тако што га препознају, заустављају и укључују се у његово решавање.

 Путем радионица и осталих видова едукације (организовањем манифестација "Спортом против насиља", "Културом против насиља" и "Музиком против насиља"; спровођењем Конкурса за најбоље филмиће који афирмишу медијацију као начин решавања сукоба),  средњошколци и њихови наставници/супервизори - чланови Школских тимова за медијацију кроз овај пројекат утичу на подизање свести о важности развијања безбедоносне културе код младих кроз коришћење методе вршњачке медијације. Завршна активност пројекта је Конференција која ће бити организована у децембру и на њој ће бити сумирани резултати реализованих активности, проглашени победници Конкурса за филмић и додељене захвалнице.

 Партнери на Пројекту су три гимназије четири средње школе:Ćirilica.JPG

  • Гимназија Велика Плана
  • Паланачка гимназија
  • Средња школа "Жикица Дамњановић" Смедеревска Паланка
  • Пожаревачка гимназија
  • Средња економско-трговинска и машинска школа Кучево
  • Средња школа "Милоје Васић" Велико Градиште
  • Техничка школа Деспотовац                                                                              

Пројекат "КУЛ ЈЕ ДА ЗНАШ! ВРШЊАЧКОМ МЕДИЈАЦИЈОМ ПРОТИВ НАСИЉА" реализује Удружење грађана „Свет речи“ уз финансијску подршку  Министарство омладине и спорта.