Обуке тимова за заштиту деце и младих од злостављања и занемаривања

понедељак 29. јануар 2018.

Ових дана, Удружење грађана "Свет речи" из Велике Плане, започеће реализацију два нова пројекта чији је циљ обука Тимова за заштиту деце и младих од злостављања и занемаривања из 10 школа Централне Србије. Обуке ће се односити на проблем дигиталног и вршњачког насиља и биће реализоване у сарадњи са Министарством просвете (Групом за превенцију насиља), УНИЦЕФ-ом и Институтом за дигиталне комуникације. Тренери ће бити Биљана Лајовић - саветница министра просвете, науке и технолошког развоја и Ана Мирковић - психолог, директорка за комуникацију са клијентима у дигиталној агенцији, предавач из области комуникације, односа са јавношћу и креирања тимова на програму Institute for leadership and menagement London.

ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА - БРИГА О СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВОЈ КАТЕГОРИЈИ СТАНОВНИКА пројекат портала ПЛАНАМЕДИА подржан на Конкурсу Општинске управе општине Велика Плана за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017. годину.  Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не  изражавају ставове органа који је доделио средства

Пројекат "ВРШЊАЧКОМ  ЕДУКАЦИЈОМ  ПРОТИВ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА"  биће реализован уз подршку Теленор фондације. Његов циљ  је информисање, едуковање и подизање свести деце и младих, наставника, родитеља и шире локалне заједнице из шест општина о проблему дигиталног насиља, њихово мотивисање на преузимање активне улоге у својој околини кроз подстицање акција креативног деловања које доприносе елиминацији овог проблема.

Пројектне активности треба да информишу о новим облицима насиља и ризицима који настају са све већом употребом интернета и тако допринесу ширењу знања и вештина помоћу којих ће се насиље спречити и превентивно деловати. Пројекат укључује едукацију вршњачких едукатора који ће даље да едукују децу и младе о безбедном и одговорном понашању на интернету и друштвеним мрежама и који ће, заједно са њима, да реализују сет активности у школама и на друштвеним мрежама путем којих ћемо информисати око 60.000 деце,младих, наставника, родитеља, старатеља и представника шире друштвене заједнице.

Активности пројекта "ПЕТ ДО ДВАНАЕСТ! ДОК НЕ БУДЕ КАСНО!" допринеће стварању 10 едукованих петочланих Тимова за подршку деци и младима који потичу из породица у којима је присутно породично насиље, а који су најчешће починиоци (или жртве) вршњачког насиља због модела понашања које усвајају у својим породицама.

Такви тимови ће постојати у 10 школа у 10 општина Подунавског, Поморавског, Шумадијског и Браничевског округа. Тимови ће бити састављени од два професора/ке и три ученика/це који ће заједно у својим градовима организовати читав низ активности (радионице, трибине...) усмерених ка подизању свести младих, али и ширег окружења о овом значајном друштвеном проблему. Посебно је важно што ће учесници њихових активности бити млади, родитељи, професори, али и представници/це релевантних институција: полиције, судства, тужилаштва, центара за социјални рад, домова здравља, локланих самоуправа. Пројекат ће бити реализован уз подршку ЕИЖ из Омиша.

Удружење грађана "Свет речи" је организација која заговара права младих кроз акције и политике које поштују људска права и достојанства младих, кроз организацију различитих креативних, едукативних и културно-уметничких активности ради подизања капацитета младих људи за изградњу заједнице засноване на принципима једнаких могућности, равноправности полова, активизму младих, изградњу личних компетенција и развој талената. Активности Удружења усмерене су ка пружању едукативно-превентивне подршке младима  у остваривању родне, друштвене, радне, социјалне и друге равноправности, пружању психолошке подршке, едукацији младих за активније учешће у превенцији свих врста насиља и трговине људима, залагању за промоцију здравих стилова живота. Иначе, још од 2005.године, када је Удружење почело са првим активностима, кроз различите форме, залаже се за унапређење културе говора, неговање лепоте говора као и побољшање друштвеног и културног живота у Великој Плани.