Коалиција: Не враћамо се у радну групу за Медијску стратегију, бројна питања без одговора

понедељак 15. јануар 2018.

Коалиција новинарских и медијских удружења (НУНС, НДНВ, АНЕМ, Локал прес и АОМ) – а на основу ставова управних тела појединачних организација – одлучила је да не прихвати позив Министарства културе и информисања да се њен представник врати у радну групу за израду Стратегије развоја система јавног информисања због тога што су сви разлози због којих смо напустили ово радно тело и даље на снази, а у међувремену су се појавили и неки нови.


Раније смо указивали да наша удружења не желе да буду само украс у радној групи у којој доминирају представници државе и њој блиских удружења и појединаца, односно да не можемо да дозволимо да сврха нашег присуства буде привид инклузивности процеса, властима потребан за спољне и унутрашње потребе, док се – паралелно са тим – ствари на медијској сцени свакодневно погоршавају.

Не желимо да преузмемо одговорност за нека најављена решења које сматрамо супротним интересима медијске заједнице и медијских слобода, а наше учешће у радној групи додатно је обесмишљено чињеницом да у њој нема других релевантних медијских и новинарских удружења.

Позив Министарства не можемо да сматрамо искреним и добронамерним ни због тога што је, према речима министра, 90 одсто овог документа већ довршено – и због тога се поставља питање сврхе нашег повратка, поготово с обзиром на форсиране временске рокове, наметнуте од Министарства.

Коалицију је недавни јавни наступ државног секретара Александра Гајовића на ТВ Н1 додатно обесхрабрио да се врати у радну групу, јер је он показао не само бахатост и осионост, понижавајући новинарска и медијска удружења, већ и забрињавајући ниво непознавања медијских закона и медијских процеса. 

Поред бројних нетачности и контрадикторности, државни секретар је изјавио и да Министарство културе и информисања није надлежно за надзор спровођења медијских закона на локалном нивоу већ Министарство државне управе и локалне самоуправе.

За нашу коалицију ово питање је од прворазредног значаја, и у контексту доношења новог стратешког документа, па јавно позивамо Министарство културе и информисања да образложи став државног секретара, с обзиром да Коалиција има званичан документ Министарства државне управе и локалне самоуправе у којем се тврди супротно.

На крају, истичемо да Коалиција континурано ради, заједно са медијским експертима и организацијама цивилног друштва, на документу који ће понудити предлоге за решења кључних питања наше медијске сцене и представљаће својеврсну алтернативну медијску стратегију.

Београд-Нови Сад-Ниш-Крагујевац, 15. јануар 2018.
Независно удружење новинара Србије
Независно друштво новинара Војводине
Асоцијација независних електронских медија
Асоцијација локалних и независних медија Локал прес
Асоцијација онлајн медија