Радници на евиденцији назапослених!

понедељак 15, јануар 2018.

Привредни суд у Пожаревцу поново je 9. јануара донео решење о отварању стечаја у Фабрици шинских возила “Гоша” у Смедеревској Паланци, а за стечајног управника именован је Аца Митић из Жагубице.

ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА - БРИГА О СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВОЈ КАТЕГОРИЈИ СТАНОВНИКА пројекат портала ПЛАНАМЕДИА подржан на Конкурсу Општинске управе општине Велика Плана за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017. годину.  Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не  изражавају ставове органа који је доделио средства.

Исто решење донето је и 16. новембра прошле године, али га је Апелациони суд укинуо, због процедуралних разлога, по жалби Радише Савића, законског заступника “Гоше”.

Након изјава представника предлагача и стечајног управника, судија Звездана Караклајић констатовала је да је у “Гоши” наступила трајна неспособност плаћања доспелих обавеза, на основу чега је донела решење о отварању стечаја.

Стечај је отворен на основу потраживања у износу од 410.838 евра, које је земунска фирма АА Капитал Консалтинг, откупила од словачког ЖОС Зволена, ћерке фирме ЖОС Трнава, бившег власника Гоше. Поверилачко рочиште, на којем ће се разматрати потраживања поверилаца, заказано је за 14. фебруар ове године.

Што се тиче радника “Гоше”, којих је било 327, они су од 16. новембра, након доношења првог решења о стечају, добили отказе и прешли на евиденцију Националне службе запошљавања, уз обезбеђену новчану накнаду и здравствено осигурање.

Они ће у току стечајног поступка потраживати у просеку по 20 зарада, или 600.000 до 700.000 динара по раднику. Повериоци, укључујући и раднике, имају рок од 90 дана након објављивања покретања стечајног поступка у Службеном гласнику да пријаве своја потраживања. Сва доспела потраживања у предвиђеном року разматраће се на наредном поверилачком рочишту.

Стечајни дужник није измирио држави на име пореза око 560 милиона динара, без камата на основу чега је држава један од највећих међу 800 поверилаца те фирме чији су укупни дугови преко три милијарде динара. Када се на основицу дуга обрачунају камате потраживања државе су између 700 до 800 милиона динара или седам милиона евра. Укупан дуг „Гоше“ према досадашњим обрачунума креће се око 26 милиона евра због чега је едино решење било стечај и банкрот, а продаја фирме као привредног субјекта и технолошке целине биће једина варијанта да се намире бар делимично повериоци.

Словачка “Фабрика Гоша“ почела је да прави губитке од по милион до пет милиона евра на годишњем нивоу почев од 2010. године. Рачун фирме је непрекидно у блокади од 2013. Како власник фабрике није показао интерес да направи план реорганизације и покуша да решава нагомилане проблеме и енормне дугове, осим стечаја није постојала ни једна варијанта за опстанак. Банкротом "Гоше", како је рекао стечајни управник Аца Матић, оштећени су сви повериоци јер неће моћи да им се намире потраживања у пуном износу, али како бољег излаза нема јер "власник не жели да уложи ни евро у фабрику" за раднике је ово једина шанса да добију бар део потраживања.

Судећи по следу догађаја који су били неминовни након вишемесечног штрајка и агоније у фабрици,  ни власнику "неће остати ништа" јер се продајом неће обезбедити цена из које би се надокнадила сва потраживања. Међу Гошимним радницима који су били из околних места више од 20 одсто запослених било је из Велике Плане. Сви тренутно остварују своја права преко НСЗ.   

"Гоша" је до априла прошле године била у власништву словачке фирме ЖОС Трнава која је потраживање од 400.000 евра пренела на ћерку фирму ЖОС Зволен кад је ту фабрику продала кипарском Лиснарту. Фирма АА Консалтинг капитал купила је та потраживања од ЖОС Зволена. Укупан дуг Фабрике „Гоша“ процењен је на преко три милијарде динара и далеко надмашује вредност имовине коју фабрика поседује.

По завршетку законске процедуре предвиђене за овакве случајеве, која би требало да траје 4-5 месеци радници имају право да се обрате Фонду солидарности Владе Србије из којег ће моћи да добију по девет минималаца.