Усвојена Стратегија развоја социјалне заштите општине Велика Плана за период 2018 - 2022.

уторак 09. јануар 2018.

Одборници локалног парламента на последњој прошлогодишњој седици Скупштине, уз програме рада јавних предузећа и установа за 2018. годину, усвојили су предложен акт Стратегије развоја социјалне заштите општине Велика Плана за период  2018 - 2022. Овим стратешким документом планирају се и унапређују програми социјалне заштите на локалном нивоу и обухватају све видове заштите становника у стању потребе, као и могућност  коришћења различитих облика једнократне помоћи.

 

ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА - БРИГА О СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВОЈ КАТЕГОРИЈИ СТАНОВНИКА пројекат портала ПЛАНАМЕДИА подржан на Конкурсу Општинске управе општине Велика Плана за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017. годину.  Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не  изражавају ставове органа који је доделио средства.

Стратегија је настала у сарадњи локалне самоуправе са институцијама социјалне заштите, здравства, образовања, запошљавања и невладиних организација које своју делатност обављају на територији општине Велика Плана, с обзиром на то да је овим документом обухваћена широка популација корисника свих генрација и узраста. Акт је усклађен са Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији и у великој мери се ослања на систем предложених мера заштите на националном нивоу.

Посебна пажња приликом израде документа који обухвата приод од 2018 - 2022. посвећена је у највећој мери угроженој категорији становника: незапосленим лицима, старим особама, деци, младима и породици. Значајан део Стратегије посвећен је маргинализованим групама у које спадају особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица, повратници по Споразуму о реадмисији. Стратегијом су обухваћене жртве насиља у породици, жртве трговине људима, вршњачког  насиља.

- Надовезујући се на претходну Стратегију новим актом се наставља брига о наведеним циљним групама и побољшавање њиховог положаја. Применом овог документа општина Велика Плана настоји да кроз систем социјалне заштите одговори на потребе грађана стварајући могућност пружања организоване помоћи заједнице - истакнуто је у образложењу предложеног докумнета.  

- Мере су стратешки планиране пратећи социјалне потребе становништва и могућности локалне заједнице. Доношењем Стратегије развоја социјалне заштите општине Велика Плана за период 2018-2022. година стварамо могућност да конкуришемо одговарајућим програмима код домаћих и страних фондова и на тај начин обезбедимо средства за реализацију програма који се односе на наведене циљне групе - рекао је председник општине Игор Матковић наводећи да је документ сачинила стручна радна гупа након целокупне анализе стања и потреба социјално угрожене категорије становника на подручју општине Велика Плана.

- Овај документ нам пружа могућност да у наредне четири године на још бољи начин водимо бригу о нашим суграђанима који су у стању социјалне потребе. Одборници су се данас одрекли дневница за децу Центра  за породични смештај и усвајање у Милошевцу и штићеника  у хранитељским породицама у Великој Плани.  Дневница су се одрекли и већници како би се обезбедили божићни пакетићи за кориснике услуга Дневног центра Лане. Уколико током године буде неопходно да се донирају средства за потребе деце у хранитељским породицама, за децу са сметњама у развоју или било које  маргинализоване групе организоваћемо се и обезбедити још и  више - обећао је председник стриктно спровођење планова и програма рада установа и институција  чији је превасходни задатак брига о социјлно угроженој категорији становника.

Када се ради о повећању субвенција за подстицаје рађања ништа није у буџету и планиским актима промењено, што не значи, по речима председика Матковића, да се неће током 2018. године тражити могућности за повећање родитељског додатка и исплате једнократних помоћи за новорођенчад.

- Ту меру нисмо предвидели за 2018.годину, међутим, током године, ако се створе могућности увек постоји начин да разговарамо о томе. У претходној години смо повећали ставку за породиље на  21.000 динара, свака незапослена породиља има 15.000 динара додатних средстава из буџета локлане самоуправе у односу на оно што добија од Републике. Најављено је у тој области повећање субвенција  у овој години, што ће додатно допринети материјалној сигурности породица с бебама. Свако треће и наредно рођено дете у општини од  2016. године не плаћа вртић, трудићемо се и настојати још неке мере да уведемо - најавио је председник општине Игор Матковић.   

О Стратегији представници опозиције имају опречно мишљење.

- Пошто по свим основама имамо повећање корисника социјалних услуга, долазимо до закључка да претходна стратегија која се спроводила последње четири године није дала ефекте. Ако већ доносите стратегију, циљ је да се нешто унапреди и побољша. Хтео сам од стручњака који су радили документ да чујем како ће са повећаним бројем корисника и увећаним трендовима у друштву и истим документом моћи да се унапреде и реше проблеми наредне четири године. Ако донесте документ он мора да буде примењив, а не саамо да постоји као мртво слово на паприру, онда нема разлога да се доноси. Неопходно је да се акт донесе, али да би било исто тако неопходно да претходи јавна дискусија која би генерално допринела бољитку уређења овог акта - рекао је у образложењу добрих и лоших страна Стратегије Далибор Тодоровић, одборник Народне странке.

Од сваке власти се очекује одговорно понашање, подсетио је председник Скупштине Ненад Перић и нагласио да се кроз сва донета акта и одлуке владајуће већине може закључити колико раде и како унапређују живот грађана који су им указали на изборима поверење.

- Чуло се у дискусији да се бележи пораст сиромаштва, што није тачно. Тачно је да ми за програме социјалне заштите издвајамо знатно већа средства и правимо већи обухват да можемо да задовољимо већи број грађана који је у статусу социјлне потребе. Из године у годину издвајамо све више и више средстава и то је нешто што је позитивно, а проблеми сиромаштва свакако се не решавају само издвајањем средства из буџета за решавање социјалних потреба, него се решавају и тако да људима треба отворити нова радна места, да могу да раде, а кад раде могу од свог рада да задовољавају своје потребе.

Ове године увећана су накнадном одлуком  Владе Србије трансферна средства општини Велика Плана за 15 милиона динара. Већи део новца, 7.220.000 динара, биће утрошен за потребе социјалне заштите и приоритетне услуге. На овај износ локална самоуправа ће додати још 4 милиона.

-Ми очекујемо да у наредној години отворимо 500 - 600 нових радних места. Ради се на реконструкцији хотела Плана, обнављању Перкона, изградњи млекаре, Крунакомерц ће ускоро почети да ради. Запослиће се у њима 600 људи, из њихових зарада пуниће се буџет, а од тих објеката кроз порез на имовину увећаће се приход буџета, а онда ћемо са тим приходом даље да реагујемо - рекао је председник Скупштине Ненад Перић.