Развијати здраве навике понашања код деце!

понедељак 09. октобар 2017.

Физичка способност је делимично генетски одређена, али може бити под значајним утицајем фактора животне средине, где је физичка вежба једна од главних детерминанти. Детињство и младост су кључни периоди живота јер се током њих дешавају драматичне физиолошке и психолошке промене. Начин живота и обрасци здравог, односно нездравог понашања, који се успостављају током ових година, могу значајно да утичу на понашање у каснијим периодима живота и на здравствено стање.

 УТИЦАЈ ГОЈАЗНОСТИ НА ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ - пројекат портала Планамедиа подржан на конкурсу  Министарства културе и информисања уз образложење да бављење овом друштвено значајном  темом  доприноси превенцији гојазности код деце. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Деца по природи имају потребу да буду физички активна. Уколико та активност постане део њихове свакодневице, она ће унапредити своје здравље и кондицију. Поред тога, физички активна деца имају виши ниво кардиореспираторне издржљивости, већу густину коштане масе и боље развијене мишиће у односу на неактивну, а често имају и мањи садржај телесних масти. Ова деца ређе имају симптоме анксиозности и депресије, лакше склапају пријатељства и развијају социјалне вештине. Оно што је веома значајно је да физички активна деца стичу и чешће задржавају навике да вежбају током целог живота.

- Велики број научних истраживања потврдио је јасну везу између одређених елемената антрополошких способности и карактеристика са здрављем деце и младих, пре свега оних који се односе на телесну композицију, кардиоваскуларну издржљивост, мишићну јачину, издржљивост и гипкост. Одговарајући ниво ових способности заједно са редовном физичком активношћу и правилном исхраном повезан је са оптималним развојем костију, мишића и зглобова, развојем здравог кардиоваскуларног и метаболичког система, развојем моторне координације и контроле кретања, редукцијом здравствених ризика, и лакшим одржавањем здраве телесне тежине код деце и адолесцената. Додатно, оптимална физичка форма омогућава бољу контролу анксиозности и депресије код младих, побољшава концентрацију током учења, и помаже у друштвеном развоју пружањем могућности за самоизражавање, грађење самопоуздања, друштвену интеракцију и интеграцију. На крају, оптимална физичка форма и адекватна физичка активност имају огроман здравствени значај у периоду одрастања, на смањивање здравствених ризика и повећање радне способности у каснијим фазама живота - каже др Предраг Божић, руководилац oдељења за аналитику у спорту Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије.

Недовољна физичка активност и неуравнотежена исхрана су најважнији разлози који последњих деценија доводе до погоршавања одређених елемената физичке форме деце који су пре свега изражени у повећавању телесних масти, опадању кардиоваскуларне издржљивости, мишићне јачине и издржљивости као и недовољне гипкости одређених мишића.

- Ово даље утиче на значајно повећавање здравствених ризика за обољевање од бројних хроничних незаразних болести (кардоваскуларне болести, дијабетес, канцер, респираторна обољења и др) које у највећој мери оптерећују здравствене системе и које су највећи узрочник превремене смртности. Осим тога, у данашње време су као последица смањених физичких способности и физичке активности присутна одговарајућа стања као што су прекомерна гојазност и метаболички синдроми чак и код деце. Уз то, различити постурални поремећаји и различита функционална погоршања кретних шема су такође последица недовољне физичке активности и неадекватне физичке форме. Срећна околност јесте да сви набројани штетни ефекти могу се веома успешно превенирати. Наиме, с обзиром да су оваква стања пре свега последица нездравих образаца понашања, управо активности које ће утицати на повећавање обима дневних физичких активности деце и унапређење навика у исхрани могу да помогну да се изврши превенција претходно поменутих штетних ефеката. При томе одговорност за здрав и правилан развој наше децу и младих имају сви почев од родитеља, школског система, представника локалних заједница, републичиких орана. Цео друштвени систем мора удружено деловати ако желимо да ефикасно наступамо у циљу унапређења образаца понашања наших младих и обезбедимо бољу будућност наше деце - поручује др Божић.

Познавање карактеристика, способности и особина деце и младих, њиховог телесног и моторног развоја, когнитивних способности (пажња, мишљење, резоновање), психичког развоја (маште и говора), основних одлика физичких способности, на који начин граде своје социјалне и емоционалне односе са другима, која су њихова интересовања, ставови, основни проблеми и дилеме – доприноси успешнијем прилагођавању програма физичког васпитања деце и младих њиховим стварним могућностима, потпунијем комуницирању, лакшем мотивисању, чиме се осигурава успешна реализација саме наставе физичког васпитања.

Физичко васпитање у школи је један од ефикасних начина у односу на које можемо значајно утицати на развој здравих навика понашања наше деце и обезбедити им позитивне подстицаје у њиховом физичком развоју.  

- Осим позитивних утицаја на моторички развој, физичко васпитање пре свега треба да физички или моторички ,,описмењује” ученике. То значи да кроз наставу физичког васпитања треба развијати здраве обрасце понашања, а пре свега обезбедити да наша деца и млади дугогодишње упражњавају спортско-рекреативне и друге видове физичких активности и ван наставе физичког вежбања. Треба нагласти да време проведено у настави није довољно да се обезбеди препоричени обим физичких активности за оптималан моторички и физички развој наше деце и младих. Због тога, настава физичког васпитања треба да буде усмерена и на развој здравих навика понашања које ће се задржати и у слободном времену, а посебно постати укорењени образац понашања током целог живота. На такав начин можемо очекивати значајно унапређење здравља и способности нашег становништва. Током наставе физичког васпитања, од круцијалног значаја је и праћење елемената физичке форме које су у великој вези са здрављем, али и моторичких вештина које су повезане са радном способношћу и успесима у спорту. Ови резултати свакако могу да омогуће објективне податке за будуће унапређење наставе физичког васпитања али и других стратегија усмерених на унапређење здравих образаца понашања. Од великог значаја је инсистирање на редовном учествовању у настави физичког васпитања пре свега што сама настава може да обезбеди бројне здравствене бенефите, али је показано да може и да позитивно утиче и на успех у другим наставним предметима. 

У односу на раније генерације, моторика, координација и спретност код данашње деце и омладине су у опадању.

- Оно што свакако треба да забрињава, а што у последње време водеће институције из области здравља, физичког вежбања и исхране наглашавају јесте да поменуте способности и карактеристике се погоршавају код деце и младих. То је пре свега повезано са недовољним учествовањем у физичким активностима и повећањем времена које проводимо у седентарним активностима. Савремени начини живота и развој технологија који су несумњиво утицали на смањивање обима дневних физичких активности су пре свега утицали негативно и на наше моторичке способноти. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је кроз више пројеката које континуирано спроводи указивао да поменути негативни трендови су заступљени и код наше деце. Одговорност за опадање физичких способности имају сви од породице до највиших републичких органа, тако да и ефикасне стратегије пре свега треба да укључе и искористе потенцијали целог друштвеног система. Када је у питању систем образовања и васпитања, ту пре свега постоји више начина како би се подигла физичка активност ученика. Настава физичког васпитања је један али не и једини начин. Пре свега, многи наставни предмети могу бити организовани тако да промовишу здраве обрасце понашања, затим организовање наставе у природи, промоција и организација ваннаставних физичких активности, активни транспорт до школе и сличне стратегије могу бити прихваћене од стране образовног система у складу са условима - препорука је др Предрага Божића.

Сматра се да је период адолесценције пресудан у стицању образаца понашања који су директно повезани са смањењем ризика, у којима су физичка активност и правилна исхрана кључни. Сходно томе, промоција физичког вежбања код младих и едукација о здравим начинима исхране представљају питања од прворазредног значаја у домену јавног здравља.

У мору информација, лако доступних, деца и родитељи  у данашње време, нажалост, нису довољно нити на прави начин информисани о потреби физичког вежбања.

Просечном становнику Србије данас није лако да дође до поузданих информација када је реч о исхрани и физичкој активности које су у функцији дугорочног здравља. Са једне стране, број стручних текстова написаних популарним и разумљивим језиком заправо је занемарљив или невидљив општој популацији, док су становништву са друге стране лако доступне бројне информације из електронских и штампаних медија, интернета, ауторских књига о самопомоћи и разних приручника упитне репутације. Информације пласиране у овим медијима типично стижу из непроверених извора, често су пренесене и интерпретиране паушално, или су снажно комерцијално обојене, по правилу не пружају помоћ и комплетну слику када је реч о физичкој активности у циљу унапређења здравља и превенције најчешћих болести. Завод за спорт и медицину спорта РС последњих година учествује или спроводи пројекте који би бар мало променили тренутну ситуацију. Последњих година континуирано радимо на подизању свести становништва када су у питању здрави обрасци понашања кроз различита едукативна предавања широм Републике Србије, затим у школама, а и објављивали одређене едукативне материјале међу којима су "Водич за физичку активност и исхрану младих", а у завршној фази је и објављивање "Националног водича за исхрану и физичку активност".