Пример успешне сарадње: Признање дугогодишњем раду са младима професорки Златков!

четвртак 11. мај 2017.

Јелена Златкова, професорка Гимназије Велика Плана, представиће резултате рада на пројектима у оквиру конференције "Укљученост родитеља у рад школа и предшколских установа". Догађај организује Фондација Темпус у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Eurydice мрежом као и партнерима: Ужичким центром за права детета и ЦИП - Центром за интерактивну педагогију.

По позиву Фондације Темпус, која кроз разне програме у сарадњи са ЕУ  пружа подрушку развоју образовања у Србији, Јелена Златкова, професорка Гимназије у Великој Плани, представиће сутра у Београду, у хотелу Метропол,  резултате рада УГ "Свет речи" и своје школе који представљају примере успешних модела сарадње са родитељима.

Презентација ће се одвијати на изложбеној сесији за време конференције "Укљученост родитеља у рад школа и предшколских установа". На паноима изложеним у радном простору фотографијама, флајерима, постерима и другим штампаним материјалима биће представљени пројкти на којима је Јелена Златкова, председница УГ "Свет речи" и професорка Гимназије Велика Плана радила последњих десет година са ученицима и родитељима. Излагање ће сумирти досадашње постигнуте резултате, као и предлоге на који начин родитељи својим учешћем у школским програмима и ваннаставним активностима могу да допринесу унапређењу образовањ и васпитања деце и омладине.

Позив је стигао на основу постигнутих резултата у оквиру реализованих пројеката везаних за борбу против тровине људима, вршњачког насиља, заштите  менталног здравља деце и омладине, подстицаја предузетништва младих, као и борбе против  корупције.

Конференција се одржава уз подршку Министарства образовања и науке.

Фондација Темпус

Фондацијa Темпус је основана 2002. године, ради омогућавања учешћа Републике Србије у Темпус програму, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања. Од тада је Фондација Темпус постепено постајала одговорна и за друге програме ЕУ, као што су Еразмус Мундус и Програм за целоживотно учење. Од 2014. је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру великог програма Еразмус+ за образовање, младе и спорт.

Након што су у јулу 2016. године започете припремне мере за пуноправно учешће Србије у овом програму, Фондација Темпус је постала задужена и за спровођење омладинске компоненте овог програма. Поред свих ових активности везаних за програм Еразмус+, Фондација Темпус је од 2015. и канцеларија задужена за спровођење програма CEEPUS, средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.

Фондација Темпус примарно сарађује са образовним и омладинским институцијама и пружа подршку свим организацијама у вези са конкурисањем за пројекте. Oсим тога, Фондација пружа подршку и појединцима кроз велики број активности.

Појединцима који се интересују за разне врсте стипендираних мобилности у оквиру Еразмус+ и CEEPUS програма, омогућен је програм подршке који обухвата инфо-дане и презентације на високошколским установама, програм отворених врата, могућност електронског информисања путем live chat платформи, електронске поште и вебинара или телефонско информисање. Алумнистима је доступна мрежа преко које се посредује у успостављању контаката између потенцијалних послодаваца, студената и дипломаца.

Стручњацима из области каријерног вођења и саветовања Euroguidance центар пружа подршку кроз објављивање информација о иновативним методама и примерима добре праксе, као и образовним системима у Европи, уз многобројне акредитоване и неакредитоване семинаре и вебинаре. Појединцима који се интересују за доношење одлуке о наставку школовања или странцима који желе да студирају у Србији, Фондација Темпус пружа подршку кроз портале obrazovanje.rs i studyinserbia.rs.