Управљање имовином корист за све

уторак 01. април. 2014.

У градској управи Пожаревца  јавно је представљен софтвер за управљање имовином. Општина Велика Плана је партнер на пројекту док  je Град Пожаревац  носилац пројекта управљања имовином који се реализује у још 6 општина Браничевског округа у оквиру ЕУ програма Еxchage 4. Циљ пројекта је евидентирање и управљање целокупном јавном својином локалне самоуправе.

Значај овог пројекта огледа се, пре свега, у томе што ће локална самоуправа тачно знати којом имовином располаже, што је од виталне важности за даљи плански развој и привлачење инвестиција.

Географски информациони систем (ГИС) са комплетном базом података о коме се говори последњих неколико година омогућава да се повезивањем преко рачунара прибаве веродостојне информације о инфраструктури и земљишту којим се газдује.

Увид у тачан положај земљишта, инсталација и објеката којим се газдује поједноставиће процедуре приликом издавања докумената и дозвола.

ГИС представља систем за прикупљање, обраду, анализу и приказивање просторних и других података везаних за урбанизам и уређење простора, грађевинско земљиште, комуналну инфраструктуру, животну средину и друге аспекте живота и рада града, који су раније били чувани у папирном и дигиталном облику, а потребни су инвеститорима, грађанима или купцима парцела.

Једна од предност ГИС-а је и комплетан, дигитализован преглед подземне инсталације.

Пројекат је званично почео да се реализује 3.02.2014. године.

Вредност пројекта износи 219,147.90 Еур-а.

Komentari su isključeni za ovu stavku