МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

Србији ће, ако настави овим темпом, бити потребно чак 59 година до достизања пуне роднеравноправности – показали су подаци најновијег Индекса родне равноправности у Републици Србији (2021).

Фондација Центар за демократију, поводом Међународног дана жена, упозорава на неравноправност, дискриминацију и насиље којима су изложене жене у Србији и подсећа да је, поред одговарајућег институционалног и законског оквира, неопходно обезбедити његову практичну примену у постизању стварне родне равноправости.

Жене у Србији су неравноправне у свим областима, на шта указују бројни извештаји и међународних и домаћих институција и организација. Са Индексом родне равноправности од 58,0

Србија заостаје 9,4 поена за просеком држава чланица Европске уније. Највећи јаз између ЕУ-27 и Србије присутан је у домену новца (21,9) и домену времена (16,2).

Економско оснаживање жена је основ за постизање родне равноправности, али и одрживи развој и остваривање циљева постављених Агендом 2030 Уједињених нација. Зараде жена су мање од зарада мушкараца на свим образовним нивоима, у свим занимањима и у готово свим секторима делатности. Такође, жене чине већину у занимањима тзв. нижег статуса (61%) која карактеришу лоши услови рада и ниске зараде.

У Србији и даље преовлађују патријархални ставови и стереотипи у вези са улогама, одговорностима и очекиваним понашањима жена и мушкараца у друштву и породици, што изискује повећање напора на подизању свести о родним стереотипима. Неопходно је увођење родне перспективе у све јавне политике и на свим нивоима власти.

Фондација Центар за демократију

22222222