С В Е Т С К И  Д А Н  С О Ц И Ј А Л Н Е  П Р А В Д Е

С А О П Ш Т Е ЊЕ  З А  М Е Д И Ј Е

Београд, 19. фебруар 2022.

Поводом Светског дана социјалне правде, Фондација Центар за демократију упућује поруку солидарности угроженим појединцима и групама и позива државне институције да омогуће достојанствен живот свим грађанима Србије, на шта се наша држава и обавезала низом међународних докумената у области социјалних права.

Србија је земља са изразитим економским и социјалним неједнакостима. Сиромашних је све више, а издвајања за социјалну помоћ из године у годину све мања. Наше становништво је међу најсиромашнијим у Европи. Према расположивим подацима, око 450.000 људи (6,9%) живи у апсолутном сиромаштву, а у ризику од сиромаштва и социјалне искључености налази се око два милиона грађана Србије (29,8%). Посебно су забрињавајући подаци о сиромаштву најугроженијих друштвених група, становништва у руралним подручјима, незапослених, припадника ромске популације...

Србији је преко потребан законски и стратешки оквир који ће адекватно одговорити на претеће сиромаштво и растуће друштвене неједнакости, пре свега измене Закона о социјалној заштити и доношење Стратегије за искорењивање сиромаштва и Стратегије социјалне заштите.

Фондација Центар за демократију ће наставити да се залаже за праведно и солидарно друштво и остваривање права на достојанствен рад и живот, кроз истраживање и праћење реформских процеса, промоцију и заштиту социјалних и економских права грађана и допринос реализацији Циљева одрживог развоја Агенде 2030 УН.

***

Генерална скупштина Уједињених нација донела је 2007. године одлуку да се 20. фебруар

обележава као Светски дан социјалне правде, са циљем да подстакне напоре међународне

заједнице ка искорењивању сиромаштва, промоцији пуне запослености и достојанственог рада, родне равноправности и приступа социјалном благостању и правди за све.

Фондација Центар за демократију