ЦЕНТАР У МИЛОШЕВЕЦУ ДРУГА КУЋА ЗА НЕЗБРИНУТЕ

Установа социјалне заштите од изузетног значаја за збрињавање деце без родитељске бриге облежава ове године 9 деценија непрекидног и успешног рада

Центар за породични смештај у Милошевцу је у свом скоро вековном постојању учинио много у изградњи квалитета заштите деце чије се детињство одвија ван родитељског дома, а стручни радници Центра су својим радом значајно допринели развоју вештина хранитеља за рад на превазилажењу застоја деце и остваривању њиховог потенцијала. Оснивач Центра за породични смештај и усвојење Милошевац је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које праћењем рада установе значајно доприноси успешном збрињавању деце.

Центар је установа социјалне заштите која ради у складу са законом који уређује област социјалне заштите и законом који уређује породичне односе. Прописима донетим за њихово спровођење врши припрему, процену и обуку будућих хранитеља и усвојитеља, пружа подршку хранитељима - породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима. Његов задатак је да извештава центар за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и да предлаже мере ради отклањања евентуалних пропуста. Мимо свега већ наведеног обавља друге послове у складу са законом и другим важећим прописима.

Делатност Центра је промоција и развој породичног смештаја, хранитељства за децу и младе као и развијање различитих облика хранитељства и регрутовање довољног броја хранитељских породица за бригу о деци. Стручно особље установе врши процену потенцијалних хранитеља односно пружаоца услуге породичног смештаја и припрема обуке за њихово бављење штићеницима Центра. Једна од обавеза је и доношење одлуке о општој подобности будућих хранитеља и усвојитеља и издавање лиценце хранитељима за пружање услуге породичног смештаја, у складу са законом. Преко Центра се врши поновна процена подобности хранитеља и продужавање, или одузимање лиценце као и праћење радa хранитеља - пружаоца услуге породичног смештаја и остваривање сврхе смештаја корисника.

milica 2 sajt

У низу задатака и обавеза установе стоји и процена потреба корисника и хранитељских породица и планирање услуга подршке као и пружање подршке хранитељима - породицама које пружају услугу породичног смештаја. Закључивање уговора са хранитељским породицама, развијање и реализовање различитих програма обуке хранитеља и унапређивања њихових компетенција део су активности запослених у Центру. Један од задатака је и припрема и подршка деци и младим особама на породичном смештају за повратак у биолошку породицу или неки други за њих прихватљив животни аранжман. Обавеза је стручног тима извештавање центра за социјални рад о функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и предлагање мера ради отклањања евентуалних пропуста.

Центар се бави између осталог и решавањем притужби корисника преко њихових законских заступника на начин пружања услуге породичног смештаја и предузимањем мера за превазилажење било каквих проблема. У установи се води база података о хранитељству и уредно спроводи евиденција и заводи документација о породичном смештају. Кроз процену потенцијалних усвојитеља води се брига о смештају штићеника истовремено врши припрема и обука потенцијалних усвојитеља уз пружање подршке усвојитељима и деци током периода међусобног прилагођавања. Подршка се пружа усвојитељским породицама и у ситуацијама кризе, проучавају се потреба за породичним смештајем и проверава квалитет заштите корисника на породичном смештају.

Да би се ишло у корак са новинама и променама које се тичу права штићеника и обавеза хрнитеља запослени у Центру учествују у истраживањима и пројектним активностима у области породичног смештаја и усвојења. Доприносе изради и издавању публикација о породичном смештају и усвојењу, информишу јавност, врше промоције активности, организују конференције и семинаре у области породичног смештаја и усвојења. Израђују информативни и едукативни материјала за хранитеље и усвојитеље и обезбеђују стручну литературу за њихово унапређење рада са децом. Ту су и остале активности од значаја за унапређивање и развој породичног смештаја и усвојења. 

milosevac panorama

Центар за породични смештај и усвојење Милошевац у Милошевцу постоји од 1931.године када је као прва дечија колонија основан ради обезбеђивања организоване социјално-здравствене заштите деце без родитељског старања.

У свом безмало једновековном постојању установа социјалне заштите обезбедила је породични смештај у сеоским домовима правих домаћина за више од 6000 деце, пружена им је брига и заштита, а пре свега топлина породичног дома и сигурност за даље корачање кроз будућност.

Центар је својим дугогодишњим радом и постојањем допринео да село Милошевац и житељи села буду упамћени по хуманости и љубави за децу на један посебан и јединствен начин у свету и помогао да мештани својим даљим ангажовањем наставе да исписују најлепшу причу о љубави и хуманости према деци којој је, од свега на свету, љубав најпотребнија.

У актуелном тренутку Центар обезбеђује топлину породичног дома за 198 деце из свих крајева Србије у оквиру 124 хранитељске породице, које пролазе посебну едукацију за свој рад, а којима стручни радници Центра својим саветодавним радом пружају сталну стручну подршку у адекватној бризи о деци. Стручни радници Центра у раду са хранитељима значајно унапређују њихова знања и вештине бриге о деци које примењују у раду са децом. Стварањем бољих услова за децу у хранитељским породицама обезбеђују и квалитетнији живот деце. Стручно ангажовање посебно је наглашено у раду са децом која имају различите психо-физичке проблеме и којима је потребна додатна подршка.

Центар за породични смештај је у свом вишедеценијском постојању учинио много у изградњи квалитета заштите деце чије се детињство одвија ван родитељског дома, а стручни радници Центра су својим радом значајно допринели развоју вештина хранитеља за рад на превазилажењу застоја деце и остваривању њиховог потенцијала.

Центар такође има дугогодишњу подршку и сарадњу са Заводом за социјалну заштиту, Комором социјалне заштите, UNICEF-ом, Save the childern, Црвеним крстом, различитим невладиним удружељима и организацијама, које континуирано подржавају рад и развојне идеје Центра. 

- Посебан допринос нашем успешном раду дају заправо хранитељи који обављају ову делатност, за коју се по посебном програму припремају уз помоћ и подршку наших стручних радника – каже директорка реномиране установе, Милица Лукић.

У селу је и по престанку породичног смештаја остао значајан број деце, односно одраслих лица, који су своје породице управо засновали у Милошевцу. Велики број бивших штићеника Центра се касније определио да се бави хранитељством и да на тај начин помажу деци без родитељског старања.

ЦПСУ Милошевац готово читав један век успешно обавља своју мисију- брига о деци, обезбеђивање топлог дома, испуњеног љубављу, бригом, а што је најбитније шансу за успешно ступање у живот.

 - Визија ЦПСУ-а је да у догледно време преузмемо потпуну делатност у оквиру Подунавског округа и да наставимо и надаље да се бринемо о деци, да сачувамо породицу, подржимо искрени осећај припадности и заједништва, пружимо шансу младима и дамо део срца онима од којих се заправо и највише учи-младих – истиче директорка установе Милица Лукић.

милошевац данас

 Центар у Милошевцу се налази у Подунавском округу, припада општини Велика Плана која је удаљена 18 километара, у непосредној близини су Смедеревска Паланка, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац, Јагодина ... Овакав положај омогућава добру комуникацију са свим институцијама у Србији у градовима и опшинама одакле долазе штићеници Центра у Милошевцу.

Зграда на којој треба извршити санацију крова са пратећим радовима је вишенаменска, одржавају се различите радионице и обуке за децу и запослене, у истом простору ради библиотека, обављају се различита дружења хранитељица и организују разноврсни садржаји за потребе деце. У оквиру исте зграде се приређују обуке за будуће хранитеље, а такође се организују семинари и стручна усавршавања запослених.

- Имајући у виду актуелно стање зграде, напомињемо да објекат због дотрајалог крова на више места прокишњава и то доноси додатне проблеме. Тротоар и остарели олуци око зграде додатно доприносе њеном пуцању и бржем урушавању, а због лоше кровне конструкције зграда губи на енергетској ефикасности, па у зимском периоду готово и није могуће користити је – наводи разлоге за бригу директорка Центра и изражава наду да ће се стање побољшати уз помоћ државних институција.

 - Уколико добијемо неопходна средтва за извођење радова, зграду ћемо након санације користити у пуном капацитету, пре свега биће сува, енергетски ефикасна што ће смањити трошкове грејања, а све горе наведене активности ће се распоредити током читаве календарске године. Неће их бити у највећој мери током летњих месеци јер ћемо бити у могућности да планирамо и друге активности.

 Директорка наводи да је значајну новчану донацију за установу у ранијем периоду обезбедила винарија Радовановић из Крњева.

- Пре десетак година уз помоћ акције амбасадорска берба грожђа, у којој су учествовали амбасадори из различитих земаља, организована је аукцијска продаја вина и сав приход је уступљен нашем Центру, око 14 000 евра. Овај новац је искоришћен за изградњу инклузивног Центра који се користи за рад са децом са различитим развојним и интелектуалним сметњама. Са децом раде различита удружења са својим тимовима, психолози, социјални радници, педагози, дефектолози....

Такође смо добиајли и мање новчане донације од неких предузетника које смо користили за ситније текуће поправке. Уз помоћ предузетника који поседују стоваришта обезбедили смо донацију у роби за реконструкцију дворишне зграде у вредности од 365.000 динара – каже директорка Лукић, изражавајући наду да ће и у наредном периоду, посебно у години јубилеја, 9 деценија од оснивања Центра, институције, друштво и донатори имати разумевања за потребе деце.

- Ако радимо заједно да бисмо побољшали услове живота и боравка деце Центра у Милошевцу, допринећемо њиховом срећнијем детињству и усмерити их ка циљевима који омогућавају њихову извеснију будућност. То је довољно добрих разлога да им посветимо већу пажњу и пружимо љубав која им је неопходна да одрасту у добре људе – закључује директорка најхуманије установе у Србији, Милица Лукић.

NEMA ZA PERU

Вести

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ново санитетско возило за Смедеревску Паланку  Општа болница „Стефан Вискоки” у Смедеревској...

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

Бела недеља у Лозовику Маскирани момци и старији дечаци прескачу преко ватре терајући демоне из...

Пливање за Часни крст!

Пливање за Часни крст!

четвртак 07. јануар 2021. Другу годину заредом у Великој Плани биће организовано пливање за Часни...

Спортом против насиља!

Спортом против насиља!

среда 09. октобар 2019. У оквиру "Недеље менталног здравља", данас је на спортским теренима...

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

среда 13. јун 2018. Олуја праћена градом погодила је данас у поподневним сатима Лозовик и већи...

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

понедељак 21. мај 2018. Селекција девојчица 2005/06. лозовичког рукометног клуба учествоваће на...

Баскеташи показали своју хуманост!

Баскеташи показали своју хуманост!

субота 28. април 2018. Шеснаест екипа, међу којима две из суседне Паланке, узело је учешће на...

Баскеташи играју за Цецу!

Баскеташи играју за Цецу!

уторак 24. април 2018. Кошаркашки терен испред великоплањанског спортског центра биће овог петка...

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

субота 21. април 2018. Рукометаши Мораве остали су без бодова у мечу 18. кола  Супер "Б"...

  • ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ!  

  • ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • „БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

  • Пливање за Часни крст!

  • Спортом против насиља!

  • Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

  • Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

  • Баскеташи показали своју хуманост!

  • Баскеташи играју за Цецу!

  • Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Добродошли

PlanaMedia је веб-портал на коме се презентују дешавања у вези са функционисањем локалне самоуправе и јавног сектора Велике Плане, збивања на политичкој, образовној, културној и спортској сцени, сервисне информације, као и занимљива догађања у Великој Плани и сеоским срединама.

Календар

Prosli mesec Jul 2024 Sledeći mesec
P U W T F S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Ускоро

Nema događaja